Ivan Kostić ministrima: Da li ćete zaštiti Srbe u Velikoj Hoči i Orahovcu?

Narodni poslanik Dveri pitao je ministre privrede, unutrašnjih poslova i poljoprivrede koje će mere preduzeti kako bi poboljšali položaj Srba u Orahovcu i Velikoj Hoči, kako ekonomski tako i bezbednosno, s obzirom na učestale napade i pljačke od strane kosovskih Albanaca.

„Da li nameravate da zaštitite građane Srbije u Velikoj Hoči i Orahovcu kojih trenutno ima 800 duša i koji se na svakodnevnom nivou susreću sa napadima, pretnjama i uznemiravanjima od strane albanske omladine?“ – upitao je Kostić.


Kostić je takođe postavio pitanje ministru Stefanoviću dokle se stiglo sa predlogom bilateralnog memoranduma, koji bi trebalo da sastavi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i dostavi Ministarstvu unutrašnjih poslova Ruske Federacije, u kome bi se definisao predlog za rešenje problema oko produženja radnog boravka na godinu dana, našim državljanima koji rade na teritoriji Ruske Federacije.


„Nadam se da predstavnici Ministarsva unutrašnjih poslova Republike Srbije imaju jasna sagledavanja koliko problem radne dozvole predstavlja prepreku za jače ekonomsko povezivanje između Srbije i Rusije.“ – kazao je Kostić.


 

Info služba Dveri