Marko Pušica na Međunarodnoj naučnoj konferenciji: Principi vladavine prava

Ovim naučnim radom je dat doprinos reafirmaciji principa vladavine prava, kritičkoj analizi prakse Republičke izborne komisije, koja u svom radu nije ispoštovala i sprovela odluku Ustavnog suda o nezakonitosti utvrđivanja rezultata glasanja na AP KIM, van biračkih mesta, u gradu Vranju i opštini Raška, a prezentovani su i krivičnopravnih aspekti ovog slučaja.


Marko Pušica, potpredsednik Srpskog pokreta Dveri i predsednik Stručnog saveta za ustavna pitanja, pravdu i zakonodavstvo, učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj na Tari, počev od 14. do 18. juna 2017. godine. Ova tradicionalna konferencija je organizovana od strane Udruženja za međunarodno krivično pravo, sa temom: „Principi vladavine prava“, a učešće je uzeo veliki broj eminentnih  profesora prava i pravnika praktičara (sudija Ustavnog suda, sudova opšte nadležnosti, javnih tužilaca i advokata) iz Srbije, država regiona, Ruske federacije i Kazahstana.
Marko Pušica je na konferenciji izložio uvodni referat „Vladavina prava, nepoštovanje odluke Ustavnog suda o nezakonitosti sprovođenja pojedinih izbornih radnji na području AP KIM i njeni krivičnopravni aspekti“. Ovim naučnim radom je dat doprinos reafirmaciji principa vladavine prava, kritičkoj analizi prakse Republičke izborne komisije, koja u svom radu nije ispoštovala i sprovela odluku Ustavnog suda o nezakonitosti utvrđivanja rezultata glasanja na AP KIM, van biračkih mesta, u gradu Vranju i opštini Raška, a prezentovani su i krivičnopravnih aspekti ovog slučaja.


Potpredsednik Dveri je učestvovao i na dva okrugla stola, organizovanim na teme: „Da li je advokatura uslužna delatnost?“ i „Pravne pretpostavke za tužbu protiv NATO zbog bombardovanja SRJ osiromašenim uranijumom“.


I ove godine je na konferenciji učestvovala velika ruska delegacija eminentnih profesora i predavača sa ruskih državnih pravnih fakulteta, a učesnicima se obratio i predsednik Ustavnog suda Kazahstana prof. dr Ivan Ivanovič Rogov.


Zbornik radova sa održane konferencije, zauzeti stavovi i zaključci biće dostavljeni svim relevantnim državnim organima i naučnim ustanovama.


 


Informativna služba Srpskog pokreta Dveri