Српски покрет Двери подржава захтев Удружења рачуновођа и књиговођа Србије упућен Министарству финансија и Агенцији за привредне регистре да се рок за предају Статистичких финансијских извештаја за 2020. годину продужи до 31. марта 2021. године због нефункционалности апликација Агенције за привредне регистре за предају финансијских извештаја.

         Фиксни рок за предају финансијских извештаја у нефункционалној држави је неправедан и апсурдан и фактички онемогућава предају извештаја у законском року. У дужем временском периоду са истом апликацијом постоје велики проблеми који онемогућавају да се овај велики и сложен посао уради. Само су ретке књиговође успевале да финансијске извештаје пошаљу у касним ноћним сатима.

Са каквим проблемима се сусрећу најбоље се види и из самог дописа који су упутили Министарству финансија.

Српски покрет Двери у складу са својим новим Економским програмом, у коме захтева активну државу која је сервис привреде, подржава захтев Удружења рачуновођа и књиговођа Србије. Заједно са Удружењем тражимо да се рок продужи, како би сви могли да испуне своје императивне обавезе, а да се под хитно оспособи апликација и повећају протоци како више не би долазило до загушења и испадања исте.

Тражимо и преиспитивање одговорности надлежних у АПР због проблема које нефункционална апликација ствара пословној пракси.

Одговорност управе АПР-а тражимо и због покушаја да се у медијима последњих дана неспособност надлежних прикрије оптужбама да књиговође  “чекају последњи час“. Проблеми са апликацијом постоје у дужем периоду, још од пуштања апликације у рад 10. фебруара, а оваква контрола штете због неажурности у раду једне од централних институција за сервис привреде је потпуно непримерена.
 

                                                                       

Савет за економију, привреду и финансије Српског покрета Двери