Најсрдачније захваљујемо Удружењу судија и тужилаца Србије (УСТ) поводом њихове реакције на поднете иницијативе Уставном суду Србије за оцену уставности и законитости два закона – Закона о избору народних посланика и Закона о локалним изборима. 

Подсећамо Удружење судија и тужилаца Србије да Судови и Уставни суд контролишу извршну и законодавну власт тако што могу да укину њихове законе и друге акте који су неуставни или незаконити.

На ове иницијативе реаговали су Небојша Стефановић, Маја Гојковић, Небојша Крстић, Саша Миловановић, и ево сада Удружење судија и тужилаца Србије (УСТ), а и многи други ће реаговати. Разлог је једноставан. Судска власт се удобно сместила између извршне власти и председника. У том положају ужива не буни се, али је поглед у таквом положају искривљен и слику коју стварају о себи у таквом положају, погрешна је. Кад кажемо судска власт мислимо на 90% Судија, тужилаца, адвоката,извршитеља, јавних бележника, вештака, који шурују у корист криминалаца из извршне власти и чувају једни друге као мало воде на длану.

Шта кажу истраживања:

 

Ова гарнитура сваку критику на њихов рад доживљава као претњу и притисак на носиоце правосудних функција и сматрају себе заштићеним од сваке одговорности. На свако помињање овог злочиначког удружења реагује се из свих расположивих оруђа.

Судска власт је одговорна што готово нико никада није одговарао за све што нам се дешавало у претходном периоду. Ниједан политичар нити тајкун није одговарао за пљачку и уништење српске привреде. Сетимо се колико је крупних афера „пало“ на суду (Мишковић,Карић,Космајац,Суботић, Бубало…) Чак и ако дође до судског епилога обично се он заврши застаром, условном казном или наногицом. Многи носиоци судске власти су саучесници у криминалу, за шта ће одговарати.

Поставимо сада питање због чега ћуте носиоци судске власти у Србији о катастрофалном стању правосуђа. Одговор је сасвим једноставан. Због имовинске користи коју имају и због политичке корупције у којој учествују. Вероватно код неких постоји и страх за себе и своје ближње, немогућност напредовања у каријери и губитак посла.

Увођењем Закона о испитивању порекла имовине и одузимању незаконито стечене имовине која би се вратила народу и држави, овај проблем би био решен.

ЕВИДЕНЦИЈУ УКУПНЕ ИМОВИНЕ НА ДАН ________________. ГОДИНЕ

 

ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ:
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
Име 
Презиме 
Подаци о пребивалишту: 
Општина 
Место 
Улица 
Број и слово 
Спрат, број стана и слово 
Телефон 

 

 ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ:
       
 Врста непокретностиДржаваМестоАдресаПовршина (м2)Вредност
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

 ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, АКЦИЈАМА И УДЕЛИМА:
        
 Назив
правног лица
ПИБ
правног лица
ДржаваМестоАдресаБрој акција,
% удела
Вредност
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 

 ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ:
     
 Врста опремеАдреса на којој
се налази опрема
Документација о опремиВредност
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

 

 ПОДАЦИ О МОТОРНОМ ВОЗИЛУ:
 Марка, тип и моделГодина
производње
цм3Број регистрационе
дозволе
Вредност
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
      
 ПОДАЦИ О ПЛОВИЛУ    
 Марка, тип и моделГодина
производње
цм3Број регистрационе
дозволе
Вредност
1.     
2.     
3.     
      
 ПОДАЦИ О ВАЗДУХОПЛОВУ    
 Марка, тип и моделГодина
производње
цм3Број регистрационе
дозволе
Вредност
1.     
2.     
3.     

 

 ПОДАЦИ О УМЕТНИЧКОМ ПРЕДМЕТУ:
     
 Врста уметничког предметаНазив уметничког предметаИме и презиме аутора
уметничког предмета
Вредност
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

 ПОДАЦИ О РАЧУНИМА:
       
 Назив пословне банкеДржава у којој се налази банкаБрој рачунаИзносВалута
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 

 ПОДАЦИ О ГОТОВОМ НОВЦУ:
 Износ готовог новцаВалута  Напомена
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

 ПОДАЦИ О ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА:
    
 Врста имовинеНапомена подносиоца пријаве у вези са имовинским правомВредност
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

ОБАВЕЗНО ЗАОКРУЖИТИ

Обављам или сам обављала/о неку од следећих функција, односно послова:

1. посланика народне и покрајинске скупштине;

2. председника републике;

3. председника и члана републичке владе и покрајинског извршног већа;

4. градоначелника и председника и заменика председника општине;

5. председника и чланове извршног одбора скупштине јединице локалне самоуправе;

6. секретара народне и покрајинске скупштине;

7. старешину и руководећег радника у службама народне и покрајинске скупштине;

8. старешину и руководећег радника у службама председника републике;

9. заменика и помоћника министра, функционера који руководи републичким, односно покрајинским органима и организацијама и друге старешине органа у републичким, односно покрајинским органима и организацијама и службама, које поставља републичка влада, односно извршно веће покрајине;

10. секретара скупштине општине и града;

11. начелника округа;

12. председника и судију Уставног суда Србије, председника и судију судова опште надлежности и посебних судова, члана високог савета правосуђа, јавне тужиоце и њихове заменике, старешину органа за прекршаје и судије за прекршаје;

13. директора и члана управног одбора јавног предузећа агенција, фондова, завода дирекција, регулаторних тела чији је оснивач република, покрајина или локална самоуправа;

14. директора и члана управног одбора јавне установе чији је оснивач република, покрајина или локална самоуправа и то:

– председника и члана савета универзитета, ректора универзитета и декана факултета;

– председника и члана управног одбора или другог одговарајућег органа управљања, директора, заменика директора, главног уредника, заменика главног уредника и уредника рубрике организације која се бави јавним информисањем или издаваштвом;

– директора, председника и члана управног одбора организације обавезног социјалног осигурања;

15. гувернера и вицегувернера народне банке;

16. власника и директора банка

17. директора пореске управе, заменика директора пореске управе, помоћника директора – главног инспектора пореске полиције, директора регионалне пореске управе, начелника регионалног одељења пореске полиције, директора филијале пореске полиције;

18. функционера и овлашћеног службеног лица у безбедносно-информативној агенцији, односно другој одговарајућој служби;

19. директора и руководећег радника у заводској установи за извршење кривичних санкција;

20. шефа дипломатске мисије у страној држави и међународној организацији, односно конзула;

21. генерала, начелника генералштаба односно начелника контраобавештајне службе.

22. власника приватизованих друштвених предузећа

23. власника медија

24. увозници

25. остало 

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у евиденцији потпуни и тачни. Сагласан сам да се изврши унакрсна провера моје имовине и мојих прихода.

Пријава се подноси лично или препорученом поштом ______________ са назнаком за испитивање порекла имовине.

Пријава се подноси најкасније до ________________године, у складу са законом.

 

Све владе, а и све политичке партије обећавале су да ће им међу првим задацима бити доношење управо овог законског акта, одређивали су и рокове до када ће то учинити. Међутим чим избори прођу настане мук по овом питању.

Двери би предложиле да сви грађани Србије попуне евиденцију о својој имовини а унакрсно испитивање биће обавеза за носиоце јавних функција. Све што буде нелегално стечено, чије порекло не може да се докаже или ако се имовина не поклапа са приходима, БИЋЕ ОДУЗЕТО. Тек након ове провере одредиће се критеријуми за избор носилаца судске, и свих других власти. Предлажемо Удружењу судија и тужилаца Србије да, осим што се баве платама судија и тужилаца, узме у разматрање и предложи један овакав закон.

 

Данко Манојловић

Члан Савета за уставна питања, правду и законодавство покрета Двери