Održan sastanak potpisnika Sporazuma sa narodom i organizatora protesta „1 od 5 miliona“

Danas je u Beogradu održan sastanak potpisnika Sporazuma sa narodom – predstavnika opozicionih političkih organizacija i pojedinaca koji su potpisali ovaj dokument. Sastanku su prisustvovali i organizatori protesta „1 od 5 miliona“ koji su ukazali na izazove sa kojima se suočavaju u procesu prijavljivanja, organizovanja i realizacije protesta.

Svi prisutni su dali punu podršku protestima „1 od 5 miliona“, a najavljena je i jednočasovna blokada upozorenja Javnog servisa u subotu, 9. marta, u Beogradu. Ovo je direktna posledica ignorisanja zahteva za profesionalno izveštavanje koji su direktoru RTS-a Draganu Bujoševiću i uredniku informativnog programa Nenadu Lj. Stefanoviću ispostavili učesnici protesta pre više od dva meseca.


Na sastanku su potpisnici Sporazuma sa narodom razmatrali modele nadgradnje i operacionalizacije ovog dokumenta koji je do danas potpisalo preko 107.000 građanki i građana. Dogovoreno je da se formiraju zajedničke radne grupe u čijem radu će učestvovati stručnjaci različitog ranga, sa ciljem definisanja politika i predloga zakona koji proizilaze iz teksta Sporazuma sa narodom. Kao prioriteti će se razmatrati lustracija, ispitivanje porekla imovine i uvođenje specijalnog tužilaštva za korupciju, organizovani kriminal i trgovinu uticajem.


Takođe je dogovoreno da se aktivno radi na konkretizaciji predloga vezanih za: izmenu izbornog zakonodavstva, kao i utvrđivanje kriterijuma za izbor javnih funkcionera sa ciljem prekida prakse negativne selekcije koja razara društvo, poštovanje prava na lokalnu samoupravu u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi koja je inkorporirana u domaće zakonodavstvo, obezbeđivanje uslova za nezavistan rad sudstva na svim nivoima što treba da dovede do povratka pravde u Srbiju. Zatim, uspostavljanje stvarnog socijalnog dijaloga koji će garantovati zaštitu prava radnika i obeštećenje svih oštećenih građanki i građana, kao i osposobljavanje Državne revizorske institucije da u punom kapacitetu kontroliše trošenje budžetskih sredstava.Izvor: Savez za Srbiju