Поштовани,

Обраћамо Вам се са молбом и надом да ћете реаговати на упис студената на Факултет друштвених наука у Београду, Универзитета Привредна академија у Новом Саду, за академску 2020/2021. годину.

Наиме, Факултет друштвених наука поседује дозволу за рад, али не и Уверење о акредитацији. Одредбом члана 52. Закона о високом образовању, високошколска установа која се први пут акредитује, као што је случај са Факултетом друштвених наука, може вршити упис студената тек по добијању уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма. Не само да поменути факултет нема уверење о акредитацији, већ је веома упитан и квалитет образовања што би такође ви, као национално тело које се бави провером квалитета у високом образовању, требали испитати. Довољно је само да цитирамо ректора Универзитета Мегатренд, г. Мићу Јовановића, који је за квалитет наставног кадра Факултета друштвених наука (а који су пре тога били професори управо на Мегатренд-у) истакао: „Најгоре је што су људи из те средње генерације, од њих 19, седамнаесторо било под мојим окриљем. Они су били моји студенти, магистрирали су и докторирали код мене. Ја сам им био ментор и направио сам, од НЕ ТАКО СЈАЈНИХ КАНДИДАТА И ТАЛЕНАТА, наставнике у свим звањима – доценте, ванредне и редовне професоре“.

Ви сте, као национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, део система који води рачуна да квалитет високошколског образовања буде на што већем нивоу. Изражавамо бојазан да би додељивањем уверења о акредитацији Факултету друштвених наука, квалитет образовања само опадао што свакако није у интересу ни вама, ни систему образовања у Србији у целини.
 

С поштовањем,

 

Гордана Маринковић Савовић
Председник Савета Двери за образовање и науку