СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
– Председнику –
Проф. др Владимир Костић, академик

Поштовани господине Костићу,

Обраћамо Вам се са дужним поштовањем и надом да ћете се огласити у јавности у име Српске академије науке и уметности као највише научне и уметничке установе у Републици Србији, а у вези са стањем у високообразовној делатности.

Сведоци смо урушавања образовног система у нашој земљи које оставља озбиљне и несагледиве последице на младе, а самим тим и на будућност ове земље.

Српски покрет Двери је указивао на драматично стање у високом школству, на куповину диплома, плагирање доктората, посебно на спрегу политичара и универзитета, махом приватних, те је захтевао од надлежних органа предузимање  одговарајућих законских мера у случају основне дипломе Небојше Стефановића, актуелног министра унутрашњих послова, имајући у виду да постоје докази да је диплома фалсификована. Нажалост, ниједан од надлежних органа и институција није се огласио, почев од Просветне инспекције, Тужилаштва, коме је поднета кривична пријава, Мегатренд универзитета који је издао лажну диплому.  Покрет се обратио и Националном телу за акредитацију у високом образовању, а имајући у виду да је члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета проф. др Татјана Цветковски била и члан Комисије за оцену подобности теме и кандидата за магистарску тезу Небојше Стефановића, захтевајући да се именована разреши дужности члана Комисије због недостојности и учествовања у фалсификовању. То је образовни криминал који је присутан  у свим порама друштва, система, а лажне дипломе, а самим тим и лажно знање царују. Управо и то је разлог константног кршења Устава, доношења прописа који нису законити итд…

Најновији повод за обраћање Вама као Председнику САНУ јесте још један у низу безакоња у сфери образовне делатности. Као што Вам је познато, основан је Факултет друштвених наука 2019. године, добио је маја ове године Дозволу за  рад, а нема уверење о акредитацији установе и студијских програма. Тај Факултет чије је седиште у згради Југоимпорт-СДПР-а уписује студенте и прошле и ове године, иако је то прецизном одредбом члана 52. Закона о високо образовању забрањено. Факултет који се први пут оснива може уписивати студенте по добијеном уверењу о акредитацији. Покрет је поднео пријаву Просветној инспекцији која не реагује штитећи оснивача.

Међутим, ми се Вама не обраћамо као политичка странка, нити је ово део наше кампање и некакве политичке утакмице, те не наводимо позадину ћутања  Министарства, које тако учествује у ланцу преваре и студената и јавности, већ Вам се обраћамо као одговорни грађани забринути за алармантно стање у високом образовању. Купопродаја диплома води друштво у још дубљу провалију, јер млади од знања и жељни каријере одлазе неповратно у иностранство, а остају лажни дипломци, незналице, од највиших функција до извршилачких радних места.

Молимо Вас да устанете у име Српске академије наука и уметности, установе од посебног националног значаја и подржите борбу против озбиљног криминала и корупције у високом образовању.
 
 

С поштовањем,      
 
За Српски покрет Двери,
Бошко Обрадовић, председник