Predstavnici Dveri na Svetskom kongresu porodica u Veroni

Dveri su politička organizacija, koja je u centar svog političkog programa stavila porodičnu politiku, čiji je glavni cilj bolji ekonomski položaj porodica u Srbiji. Kao takva organizacija, Dveri su prepoznate u svetu, i svojim idejama razvoja porodičnih mera i vrednosti zaslužile su mesto stalnog člana međunarodne svetske porodične organizacije – Svetskog kongresa porodica.

U tom svojstvu Dveri su imale predstavnika na Svetskom kongresu porodica održanom u Veroni, predsednika Saveta za porodicu Dveri, Radoša Pejovića.
Pejović je na ovom skupu predstavio šta su Dveri do sada uradile na polju porodične politike. “Sačinili smo mnoge Deklaracije upućene republičkoj, pokrajinskoj i svim lokalnim skupštinama. Uradili predlog potpuno novog zakona o finansijskoj podršci porodici, organizovali prvi Okrugli sto u Narodnoj skupštini na temu porodice, organizovali porodične šetnje, stali u zaštitu trudnica i porodilja.


Predstavili nove mere porodične politike. I nećemo stati dok Srbija ne dobije svoje prvo ministarstvo za porodicu. To je naš cilj.” – rekao je Pejović.
Iako je skup u našim medijima prikazan kao kontroverzan on uopšte nije kontroverzan, niti homofobičan niti mizogen i mi ne možemo odgovarati za stavove svih koji su učestvovali tamo. Sa druge strane ne vidimo šta je sporno i neistinito u izjavi vice-premijera Italije, Matea Salvinija, koji je učestvovao na skupu, da zemlja u kojoj se ne rađaju deca umire? Pa zar to nije tačno? Zar Srbija nije pred nestajanjem zbog katastrofalne demografske slike?


Svetski kongres porodica, za ideju upravo ima buđenje svesti svih naroda za potrebom unapređivanja položaja porodica, definisanjem pronatalitetnih mera i učvršćivanjem porodičnih vrednosti, kao najvažnije društvene kategorije.
Duboko verujemo da mediji u Srbiji nisu dobro, da ne kažemo dobronamerno, preneli o tome šta se zapravo desilo u Veroni. Ako su rekli da je bilo 20 hiljada protestanata protiv Kongresa, onda su morali da kažu da je Kongres završen porodičnim šetnjom na kojoj je bilo preko 40 hiljada ljudi, koji su došli da podrže Kongres.


Prisustvo našeg člana na Kongresu u Veroni upravo jeste jasno definisana politika Dveri od samog početka, a to je da porodice u Srbiji moraju i zaslužuju da žive bolje.


Nikada nismo niti ćemo biti za bilo kakve represivne mere, ali je isto tako važno ukazivati na lepote prenatalnog života, i razvoja braka i roditeljstva uopšte.

 


Info služba Dveri