Породица је центар социјалне политике Двери, а управо је породица најугроженија у Србији. Својим Економско-социјалним Прогласом „За државу која брине о својим грађанима, Двери стављају породицу и најсиромашније грађане  у центар бриге државе и друштвене солидарности и предвиђају више од 90 мера, међу којима су најзначајније  мере фискалне политике. Стога, Двери подржавају недавни предлог Фискалног савета за реформом застарелог пореског система и његову замену дуалним системом.

       Српско друштво је већински сиромашно, а класне и социјалне разлике су највеће у Европи. Капитализам се у Србији и претворио у систем који штити повлашћене, богате и представнике политичке елите. Због неправедног пореског система и непостојања друштвене солидарности  стопа ризика од сиромаштва износи 24,3%, а провалија између танког слоја богатих и огромног броја сиромашних људи и породица у Србији је највећа у Европи. Трећина становништва у Србији, односно готово 2,5 милиона људи, гладује или је испод границе сиромаштва, а размере сиромаштва у Републици Србији порасле су од  2012. године и од тада је дуплиран  број гладних и неухрањених.  У Европи само Албанија и Црна Гора имају ниже минималне зараде од „минималца“  у износу од 274 евра (32.371 дин.), који у Србији прима више од 350.000 људи, а неопорезиви износ је изузетно низак и износи само 18.300 динара.

Фискални савет је у анализи под називом „Могућности и потребе за системском реформом“ указао на неопходност пореске реформе у Србији и показао оно што и Двери у свом Социјално-економском програму тврде – да је постојећи систем опорезивања неправедан, да је пореска политика  у Србији слепа за потребе породице и издржаваних чланова домаћинства, да су олакшице за најнижа примања срамотно ниске,  а да пореско растерећење за породице и децу не постоји.

Предлози Фискалног савета  који се односе на замену застарелог flat опорезивања системом дуалног опорезивања, на реформу пореског растерећења радника са нижим примањима и оних који издржавају чланове домаћинства, порески кредити за свако издржавано лице и повећање неопорезивог цензуса у сагласју су са свим захтевима и поридичном политиком Двери. Проглас Двери „За државу која брине“, поред наведених, предвиђа и друге бројне пореске олакшице које треба да омогуће праведнију расподелу у Србији, смањење сиромаштва и социјалну равнотежу, а да терет кризе пребаце на најбогатији део становништва. Неке од тих мера су и:

Уместо Фискалног савета поменуте мере требало је да предложи новоосновано Министарство за породицу, које је власт очито преузела из породичне политике Двери. За сада ово Министарство је само административни трошак јер за годину дана није учинило ништа за побољшање положаја породице. Положај и благостање породице треба да буду мера успеха свих политика и свих политичара у Србији.Само јака породица биће темељ јаке државе. За такву државу се Двери боре.

 

проф. др Тамара Миленковић Керковић

Потпредседник Двери