Српски покрет Двери захтева од Владе и Министарства финансија да постојећи порески третман радника на интернету – „фриленсера“ продужи и у наредној години.  До сада, и поред обећања власти,  није дошло до прилагођавања закона којима би се уредио правни положај „фриленсера“. Међу њима је више од стотину хиљада људи у Србији, који немају ни статус запослених, као ни сигурност ни предвидивост посла.  

      Од априла месеца, када је Влада „фриленсерима“ до краја ове године признала посебан порески статус а један део њих ослободила од већ доспелих обавеза, ни Влада ни министарства нису урадили ништа да се њихов радно-правни и порески третман праведно  регулише.

Како последњег дана ове године истиче договор између Владе и „фриленсера“ о њиховим прилагођеним пореским обавезама, та ће се оптерећења убудуће повећати и за више од десет пута. Уместо нормираних трошкова од 50% и неопорезивог износа од 32 хиљаде динара, колико је утврђено договором фриленсера са Владом, од Нове године то ће постати облик рада најоптерећенији наметима, које већина ових људи неће моћи да плаћа.  Посебно је тежак положај оних десетина хиљада радника на интернету који остају без посла због актуелне забране кинеских власти да странци могу предавати деци било преко платформи, било уживо.

Као и до сада, Двери подржавају захтеве фриленсера за трајним уређењем њиховог специфичног правног положаја. Према броју „фриленсера“ по глави становника, Србија је у светском врху, рангирана у првих десет земаља, а захваљујући раду ових људи, Србија има више од 150 милиона евра девизног прилива. Само једна трећина радника на интернету има статус предузетника или основано привредно друштво, док се највећи број налази у области тзв „скривене запослености“ и спада у најосетљивији круг прекарних радника. 

Колапс економија широм света и неслућене размере економске кризе у пандемији и пост-пандемији захтевају солидарност и разумевање и што хитније решење специфичног правног положаја фриленсера како би ти, најчешће млади и образовани људи, наставили да живе и да троше у Србији. Од њиховог рада често живе и читаве породице, у земљи са највећом стопом незапослености и одласка младих у иностранство.

У Социјално-економском прогласу „За државу која брине о својим грађанима,  Двери предвиђају мере којима би се младима, али и фриленсерима, омогућило да остану у својој земљи. Поред укидања пореза на минималне зараде, кроз повећање неопорезивог износа зараде, смањења пореза и доприноса на зараде, ослобођења од пореза свих младих предузетника и тзв. степенастих социјалних доприноса за запошљавање младих, Двери за фриленсере траже посебан, преференцијални правни статус. Сада су фриленсери за систем „невидљиви“ и примена постојећих прописа на њих је дубоко неправедна.

Порези морају да се плаћају, али порези и доприноси морају бити адекватни правима које грађани остварују. Због тога, за раднике на интернету Двери од власти захтевају бар део субвенција, подстицаја и ослобођења која у Србији имају страни инвеститори.

 

проф. др Тамара Миленковић Керковић

Потпредседник Двери