Однос власти према  више од стотину хиљада младих, квалитетних  и образованих људи у Србији, већином незапослених IT стручњака, програмера, преводилаца, професора језика и многих других тзв. „фриленсера“ који раде, стварају и пружају услуге на разним међународним дигиталним платформама и за то примају новац из иностранства, јасно илуструје однос ове власти према знању, правом образовању и према памети у Србији

       Двери се оштро противе начину на који је Пореска управа Министарства финансија најавила прави прогон, кривично и прекршајно кажњавање свих ових људи који у последњих пет година нису сами пријавили и најмање приходе из иностранства.

У свом новом Прогласу „Промена система-сигурност за све“ Двери траже многе мере којима би се младима oмогућило да остану у својој земљи. Двери за „фриленсере“ траже да се, пре наметања обавеза, регулише њихов правни статус и захтевамо за ове младе људе који још нису отишли из Србије бар део субвенција, подстицаја и ослобођења која у Србији имају страни инвеститори.

За овај захтев Двери имају много разлога.

Најпре, према броју „фриленсера“ по глави становника Србија је у светском врху, рангирана у првих десет земаља а то говори не само о броју већ и о квалитету ових младих људи. У Србију, захваљујући раду ових људи, годишње уђе више од 150 милиона евра.

Уместо да овај растући тренд GIG индустрије у Србији препозна, да омогући овим квалитетним младим стручњацима да остану у земљи и повећавају девизни прилив Србије, уместо да законски уреди  и олакша положај „фриленсера“ и промовише ову категорију до сада „невидљивих“ људи, држава преко Пореске управе  захтева да се ови људи „самоопорезују“  обрачунају и плате порезе, доприносе и наравно, камате за последњих пет година. Другим речима, тера их из Србије ради стварања још једног монопола.

Јасно је да се порези морају плаћати. У Србији то важи за све оне који нису део СНС картела. „Фриленсери“ то свакако нису.  Из много ралога је ово драконско подсећање Пореске управе неосновано , неправедно па и незаконито у односу на српске „фриленсере“.

Најпре, Закон о раду ове људе не препознаје, највећем броју људи ово је једина или додатна зарада, јер су или незапослени или нису ни регистровани код Националне службе за запошљавање. Не само да су без законског статуса, „фриленсери“ су и незаштићени јер правно они немају послодавца, па тако немају код кога да остваре и заштите права из радног односа (боловање, годишњи одмор).  И формално-правно њихов је положај несигуран јер су им послови непредвидиви и без сигурног континуитета. Такође, неопорезиви део зараде код ових послова често је само 20%, док ће порези и доприноси бити око 57%. И док пореска стопа од 20% ни за кога не би била спорна, осим високе опорезиве основице од 80% бруто дохотка, врло су спорни доприноси за социјално, здравствено и осигурање за случај незапослености који износе додатних 36,55%. Какав је основ за плаћање ових доприноса за „фриленсерe“, и то за последњих пет година, уколико нису запослени, јер немају послодавца, а Закон о раду њихов статус не регулише?! Осим тога , овим лицима радни стаж за пензијско осигурање може да се рачуна тек од краја 2019. године, а обавезе плаћања доприноса се рачунају за последњих пет година. О апсурдности плаћања доприноса за пензијско, инвалидско и осигурање за случај незапослености, говори и то што је већина „фриленсера“ незапослено.

Због свега свега наведеног и због неопходности да ови људи не постану део „реке мозгова“ који ће заувек отећи из Србије, Двери траже хитно суспендовање донетог обавештења Пореске управе, суспензију наплате  доспелих потраживања за доприносе, хитне измене радно-правних и пореских прописа ради регулисања преференцијалног положаја „фриленсера“ резидената и њихово ослобођење од плаћања доприноса у Србији.  У Србији „фриленсери“ морају бити заштићени као страни инвеститори, а само тако ово може да буде земља за њих.

 

проф. др Тамара Миленковић Керковић
Потпредседник Двери