Српски покрет Двери пружа пуну подршку исказаним захтевима српских привредника на јучерашњем протесту у Београду.

      И поред два пакета мера за помоћ привреди погођеној економским ефектима пандемије, који  коштају грађане Србије готово 5 милијарди евра или 11% буџета, и поред рекордног мањка у државном буџету од 4,2 милијарде евра, све чешћи протести домаћих привредника и предузетника  говоре о томе да држава овај огроман новац није трошила ефикасно. Удружење „Заштитник привредника и предузетника Србије“ је на јучерашњем протесту упозорења пред Министарством финансија захтевало ослобођење од пореза и доприноса који доспевају 4. јануара 2021. године, што је апсолутно разуман захтев од стране најугроженијих домаћих привредних субјеката.
И постојеће, али и најављене нове мере за заштиту здравља становништва донеће још веће тешкоће домаћим привредницима, а пре свега онима у области туризма, угоститељства, услуга и у малим бизнисима који су већ доживели економски крах. Иста је била порука и тзв. фриленсера који су претходно захтевали решавање свог радно-правног статуса, и ослобођење од наметнутих пореза и доприноса који се са њиховим статусом не могу поистоветити. И туристички радници, чија је делатност кризом најдрастичније погођена а промет пао и за више од 90%, захтевали су посебне мере ослобођења уместо одлагања плаћања доприноса на зараде и камата на кредите, како би се избегао банкрот туристичких агенција и отпуштање запослених.
Српски покрет Двери стога подржава све захтеве домаћих привредника и предузетника за ослобођењем од плаћања пореза и доприноса за оне домаће привредне субјекте са највећим степеном ризика у пословању и падом промета. Овога пута то ослобођење мора бити строго селективно. Промењене околности до којих је довела пандемија, угроженост домаћих привредника чије испуњење фискалних обавеза пуни буџет, као и огромне регионалне разлике захтевају примену правила о тзв. усклађеној државној помоћи. Оваква селективна државна помоћ у складу је са позитивним Законом о контроли државне помоћи (чл. 5 ст. 2) и њоме се помоћ може пружити селективно домаћим и најугроженијим привредним субјектима како би се „отклонили озбиљни поремећаји у привреди Србије“. У садашњој кризи домаћи привредник мора коначно да дође у први план. Држава данас мора да помогне домаћу привреду да би имао ко да плаћа порез и пуни буџет.

 

проф. др Тамара Миленковић Керковић
Потпредседник Двери