Најављене нове мере економске помоћи привреди и становништву показују да Влада, односно „свемогући поклонодавац“ државних средстава, председник  Вучић, не одустаје од популизма и „бацања“ пара свима, уместо најугроженијима. Најављеним мерама показали су и да не одустају ни од даљег задуживања земље чији  је буџетски дефицит само у 2020. години износио 4,2 милијарде евра, чији је јавни дуг већ достигао 60% БДП и где је и пре пандемије број неухрањених људи удвостручен, па  сада гладује пола милиона  људи.  

     У земљи апсолутног сиромаштва, са највећим социјалним разликама у Европи, Влада и председник планирају да и гладнима и пребогатима исплате два пута по 30 евра, да и пензионерима који примају 10 хиљада динара и онима са 140 хиљада динара исплате још по 50 евра, а да малим и средњим предузећима, без обзира на пад профита, исплате још три пута по пола минималних зарада за запослене, а да ни онима у најугроженијим секторима туризма, угоститељства и услуга не отпише постојећа дуговања. 

Уместо ових неправедних, неселективних, нетранспарентних и неефикасних мера и „бацања“ пара без обзира на огромне постојеће разлике, Српски покрет Двери предлаже следећи сет мера које су намењене најосетљивијим категоријама становништва – незапосленима, корисницима материјалног обезбеђења, пензионерима са најнижим пензијама, самохраним родитељима са ниским примањима као и привредним субјектима сразмерно паду прихода,  као и најугроженијим секторима туризма, угоститељства и услуга.  То су следеће мере:

 

Домаћи предузетници и привредници

1. Класификација свих домаћих привредних субјеката у 4 основне зоне ризика – у првој зони екстремног ризика била би предузећа која имају пад прихода 90% до 100% у односу на исти период 2019. године, у високој  зони ризика била би предузећа са падом прихода од 70% до 90% , у средњој зони ризика су привредници са падом прихода од 50% до 70%, док би у зони минималног ризика била предузећа са падом прихода од 30% у односу на исти период 2019. године. Предузећа испод 30% пада прихода у односу на исти период 2019. године не би могла да захтевају примену мера;
 
2. Ослобођење од плаћања доспелих обавеза за порезе и доприносе домаћим привредницима и предузетницима према зонама ризика, за месеце у којима су им у 2020. години исплаћиване минималне зараде, тако што би 100% ослобођења важило за привредне субјекте и предузетнике из прве три зоне ризика (екстремне, високе и средње) и 50% ослобођења за предузећа и предузетнике који су у минималној зони ризика;
 
3. Ослобођење од плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у првих шест месеци 2021. године за домаће привредне субјекте са екстремним и високим степеном ризика;
 
4. Смањење парафискалних обавеза (фирмарина, еколошких такси, накнада за коришћење јавних површина) и других накнада за коришћење јавних добара за 50% у наредних годину дана домаћим привредницима и предузетницима у екстремним и високим зонама ризика у складу са падом прихода и мерама ограничења које су им наметнуте;
 
5. Исплата три минималца свим послодавцима, без обзира на зону ризика, под условом да не отпуштају запослене;
 
6. Субвенције за нова запошљавања домаћим послодавцима из екстремне, високе и средње зоне ризика до 2023. године;
 
7. Обрачун ПДВ-а у 2021. години да се врши након наплате потраживања по фактури;
 
8. Убрзавање процедуре за одобравање кредита за ликвидност домаћих предузећа из државних фондова (одговор мора да стигне за 72 часа);
 
9. Смањење цене закупа простора у државном власништву за привредне субјекте у све четири зоне ризика;
 
10. Преусмеравање средстава са буџетске ставке за изградњу националног стадиона у помоћ домаћим предузетницима и малим и средњим породичним предузећима складу са Законом о контроли државне помоћи (чл. 5 ст. 2),којим се одобрава пружање помоћи најугроженијим привредним субјектима како би се „отклонили озбиљни поремећаји у привреди Србије“.
 

Пензионери и најосетљивије друштвене групе

11. Једнократна помоћ од 50 евра свим пензионерима (1,7 милиона пензионера) и још једна помоћ од 50 евра пензионерима који примају пензију нижу од просечне (1 милион пензионера);
 
12. Једнократна помоћ од 100 евра незапосленима који су на евиденцији Националне службе за запошљавање на крају прошле године;
 
13. Једнократна помоћ  корисницима материјалног обезбеђења и инвалидских додатака (400.000 људи) од 50 евра до два члана породице, односно 100 евра уколико имају више од два члана породице;
 
14. Једнократна помоћ од 50 евра свима који имају минималну зараду (350.000 људи од 2,2 милиона запослених) у домаћинствима до два члана породице, и 100 евра домаћинствима са више од два члана породице;
 
15. Једнократна помоћ запосленим самохраним родитељима  који имају зараду мању  од просечне у Србији, и то накнада од 50 евра за једно и 100 евра за двоје и више деце;
 
16. Смањење извршитељских и јавнобележничких тарифа и забрана деложација припадника осетљивих друштвених група за време трајања пандемије.

 
Подршка  домаћој привреди и заштита домаћих производа 

17. Обавезивање свих државних институција да до завршетка пандемије у оквиру јавних набавки свих врста купују робу искључиво од домаћих произвођача (где год је то могуће);
 
18. Појачано снабдевање Робних резерви Србије у свим областима, а посебно у медицинској опреми и материјалу, са инсистирањем такође на јавним набавкама од домаћих произвођача где год је то могуће;
 
19. Издавање ваучера за куповину домаћих индустријских, прехрамбених и пољопривредних производа, које би држава додељивала социјално најугроженијим категоријама становништва (међу којима су пензионери са најмањим пензијама, сиромашни, самохрани родитељи, инвалидна лица, отпуштени радници, незапослени);
 
20. Туристички ваучери за здравствене, просветне раднике, ученике и студенте из социјално најосетљивијих породица за коришћење у домаћим категорисаним туристичким објектима;
 
Једнако поступање у неједнаким случајевима је дефиниција дискриминаторске праксе. Досадашње мере су биле дубоко дискриминаторске према најугроженијим деловима становништва и домаћих привредних субјеката.Мере које предлаже Српски покрет Двери за циљ имају помоћ најосетљивијим деловима становништва, најугроженијим привредницима, предузетницима и секторима привреде, а њихов циљ је и подизање потрошње куповином домаћих производа.Уколико је циљ власти да помогне опстанку народа и привреде, а не предизборно подмићивање будућих гласача чију ће цену плаћати потомци гласача, Влада ће као и више пута до сада прихватити  предлоге  Српског покрета Двери.

 

проф. др Тамара Миленковић Керковић
Потпредседник Двери