Највећи проблем Србије и српског друштва је демографски суноврат који, због негативног природног прираштаја, траје деценијама уназад, а у задњих неколико година кулминира додатним, појачаним, исељавањем становништва из економских разлога.

Млади људи и читаве породице одлазе из Србије.

Остајемо без лекара, медицинских сестара, возача, занатлија свих врста…

Све више је суромашних породица без и једног запосленог члана.

Све је више старачких и самачких домаћинстава о којима нема ко да брине.

Чак и породице које имају запослене чланове и свој породични дом у власништву, имају све веће проблеме и тешко покривају основне месечне трoшкове за куповину хране и плаћања комуналних услуга. Тако да неке нормалне ствари као што су: одмори, летовања, зимовања, прославе… па чак и школовање, деце постају луксуз.

Ми се са тим не слажемо. Ми смо за породичну политику која значи стављање породице на прво место у нашем друштву. То значи да свака предузета мера, сваки предлог закона, у свим областима, мора да прође проверу како утиче на породицу и наталитет. Дакле, утицај на квалитет живота у породици и стимулација повећања наталитета је основно мерило да ли је нека мера пожељна или не.

Ми смо за максималну подршку браку, породици и деци, рађању, мајчинству, очинству, младим брачним паровима, старачким и самачким домаћинствима.

Породица мора имати подршку, стимулацију и неку врсту помоћи у свим фазама свог развоја.

 

Имајући све ово у виду, Српски покрет Двери предлаже и износи на јавну расправу:

 

Програмска начела за заштиту породице у Србији

 1. Породица, утемељена у добровољној брачној заједници мушкарца и жене, њихових предака и потомака, је природна и основна јединица друштва, старија од сваке идеологије, религије и државног уређења, и као таква има право на заштиту државе и друштва, а у складу са Чланом 16, став 3 Универзалне декларације о људским правима.
 2. Породица је највреднији ресурс сваке државе и најбоља, природна, средина у којој се деца рађају, подижу и васпитавају. Као таква, породица је гарант националног опстанка, основна економска јединица и заједница без које нема одрживог развоја и напретка друштва и државе.
 3. Људски живот је апсолутна вредност и светиња и заслужује заштиту од момента зачећа до тренутка природне смрти.
 4. Деца имају право да одрастају са својим биолошким родитељима, када год је то могуће.
 5. Право родитеља да одлучују о васпитању, образовању и добробити своје деце, као и право деце да се брину и старају о својим родитељима у старости, је старије од права државе да се меша у унутарпородичне односе. Ово изузима било који вид насиља у оквиру породице.
 6. Политичке и економске грешке и распад природне породице су узрок лошем животном стандарду, сиромаштву и незапослености, те је реафирмација и подршка природним породицама пут ка економском и моралном оздрављењу нације.
 7. Економска и социјална про-породична политика мора својим мерама да пружа подршку породици у свим фазама њеног развоја (од младих брачних парова у заснивању породице, до старчких породица без потомства) и свим, различитим, категоријама породице (од самачких породица до породичних задруга).
 8. Про-породична политика треба да буде одвојена од социјалне политике. Држава треба да охрабри брачне парове да имају што већи број деце.
 9. Држава треба мерама директне и индиректне финансијске помоћи, пореским реформама, креирањем мера за препознавање родитељства као занимања, мерама за лакше стицање власништва над земљом, местом становања и производним капиталом, као гарантима породичне независности, мерама про-породичног образовања и културе спроводити заштиту породице.
 10. Вишедетне породице, и то сходно броју чланова породице, морају бити позитивно дискриминисане на основу друштвеног значаја који представљају, у смислу повољнијег пореског третмана, лакшег стицања породичног дома, усклађивања приватног и пословног живота итд. Држава мора законски да препозна и омогући право на помоћ и дечји додатак и породицама са 5 и више деце.
 11. Мала и средња домаћа породична предузећа и породична газдинства морају бити препозната и подржана низом олакшица у односу на велике иностране мултинационалне компаније, јер ће управо та предузећа бити темељ економског опоравка и напретка, и предуслов за економску добробит и независност свих наших породица
 12. Држава треба више да подржи предузећа и компаније које ће примењивати про-породичне принципе у свом пословању. Мора постојати државна стимулација за послодавце који запошљвају и не отпуштају труднице и мајке са малом децом.
 13. Држава треба стимулисати медијске садржаје који промовишу вредности породичног живота и родитељства и истовремено строже регулисати и додатно опорезовати медијске садржаје који су у супротности са традиционалним породичним вредностима.
 14. Програми васпитања и образовања деце и омладине треба да буду породично оријентисани, тј. морају бити планирани тако да припремају и оспособљују будуће нараштаје за породични живот, брак и родитељство као и да их упућују на одговорно сексуално понашање и на превенцију полно преносивих болести.
 15. Држава треба промовисати образовно-васпитне програме који поштују традиционалне културне, етничке и религијске вредности грађана Србије, које су у блиском односу са породичним вредностима, уважавајући фундаментално право родитеља да одлучују о васпитању и образовању своје деце.
 16. Здравствени систем треба да обезбеди доступност здравственој заштити сваком грађанину Србије. Подршка државе превентивној медицини, породичној медицини и унапређењу репродуктивног здравља је један од предуслова биолошке обнове становништва.
 17. Приоритети при планирању буџета Републике Србије и буџета општина и градова у Републици Србији морају бити издвајања за помоћ породици.
 18. Увести обавезу приликом предлагања нових законских решења и измени постојећих, као и предвидети услов за њихово усвајање, усклађеност са про-породичном политиком и појашњење како ће предложене промене утицати на добробит и побољшање квалитета живота породице уопште или појединих категорија породице.
 19. Прогласити 15. мај, Међународни дан породице, за државни празник.
 20. У циљу дугорочног остварења заштите породице у Србији, потребно је ово питање уврстити у Устав Републике Србије. Поред Министарства за породицу у Влади Републике Србије, увести независну институцију Заштитника породице, Национални савет за породицу и при свакој локалној самоуправи формирати Одбор за породицу.

 

У циљу остваривања циљева прокламованих у овим начелима Српски покрет Двери издваја и предлаже следеће мере породичне политике:

 1. Повећати број општина са породилиштем тиме што би се осим смањења потребног броја становника у општини увео још један критеријум а то је физичка удаљеност најближег породилишта. Свако породилиште, поред опремања свом потребном техником, треба оплеменити и пријатним амбијентом. Законски уредити алтернативне методе порођаја и обезбедити услове за то.
 1. Безбедна и срећна трудноћа ( школице родитељства и одвојени прегледи за ултразвук трудница). Подршка путем кол центра у постпорођајном периоду.
 2. Дечји додатак за свако дете до навршене 18. године живота.
 3. Бесплатни уџбеници и ужина за све ђаке у Србији а у припреми ужине приоритет трба да имају органске, биолошки вредне и здравствено безбедне намирнице по могућству домаће
 4. Повољни услови за стицање породичног дома за младе брачне парове.
 5. Подршка родитељима да ускладе родитељство и каријеру кроз увођење прилагођеног и скраћеног радног времена. Недеља и државни празник – нерадан дан.
 6. Прогресивно смањење пореза на зараде приликом ступања у брак и за свако новорођено дете и смањење пореза на имовину за породице са више деце.
 7. Формирање фонда дијаспоре за борбу против беле куге, који би био потпуно транспарентан у погледу коришћења средтава у чијој Управи би били највећи донатори или њихови представници из дијаспоре.
 8. Позитивна дискриминација прилоком запошљавања на одговарајуће стручно радно место на јавним конкурсима, једног члана породице у којој ниједан члан није запослен.
 9. Породице које желе да се врате на село и баве пољопривредом или сеоским туризмом да добију бесповратна средства и додатне стимулације и субвенције у зависности чиме желе да се баве.
 10. Закон о заштити презадужених породица. Преиспитивање неправедног система јавних извршитеља и увођење новог праведнијег система наплате дугова у коме никоме не би могао да буде одузет породични дом и средства за рад.
 11. Промена закона о раду – могућност да жене иду у пензију са 60 година.
 12. Државни подстицаји домаћим произвођачима опреме и хране за бебе и пореске олакшице.
 13. Подршка опстанку сеоских школа и амбуланти.
 14. Оверена здравствена књижица и право на здравствену заштиту за сваког грађанина Србије.
 15. Бесплатни, систематски прегледи за све грађане Србије једном годишње и боља здравствена заштита жена.
 16. Тачни и прецизни подаци о броју абортуса. Приватне клинике да имају обавезу законом да о броју абортуса воде тачну евиденцију и обавештавају министарство за породицу.
 17. Обавезно при саветовалишту у кризним трудноћама тачно информисати потенцијалне родитеље о фази пренаталног развоја у којој је нерођено дете, показивањем ултразвучног снимка као и о информисање о последицама прекида трудноће , уз потпуно уважавање људскх права и слобода.
 18. Бесплатан спорт за сву школску омладину. Форсирање свих видова здравих стилова живота и омладинског активизма и волонтеризма.
 19. Подршка аматерским Културно уметничким друштвима и бесплатне активности за школску децу.