Српски Покрет Двери - Лого
Search

Програм Српског покрета Двери по питању мањинске политике и унапређивања интеграције националних мањина у уставно правни оквир Републике Србије

      Српски покрет Двери је политичка организација која баштини све демократске принципе наше савремене цивилизације, засноване на правди, равноправности и међусобној толеранцији. Наша политика по питању људских и мањинских права је утемељена на Универзалној декларацији о људским правима Уједињених нација. Очување идентитета Срба као већинског народа у Републици Србији је приоритет наше политике коју треба да оставимо у наслеђе генерацијама које долазе. При томе, наш принцип ће увек бити да оно што желимо за себе као припаднике већинског народа, иста та права у погледу очувања идентитета, желимо и свим осталим припадницима националних мањина у Републици Србији. Очување идентитета свих припадника националних мањина представља обавезу свих грађана Републике Србије и свих државних органа.

Србија је од свих релевантних међународних институција изузетно високо оцењена за поштовање права националних мањина. Нажалост, многе земље из региона чланице Европске уније, не поштују међународне споразуме када су у питању индивидуална и колективна права српског мањинског народа. Српски покрет Двери ће инсистирати на реципроцитету када су у питању права мањина у оквиру регионалне сарадње са нашим суседима, како из земаља бивше СФРЈ тако и са осталим земљама.

 

Српски покрет Двери се залаже за:

1) Правни и институционални оквир заштите мањина.

2) Развој правне и суверене државе у којој ће се водити рачуна о принципима заштите културног и сваког другог идентитета како већинског српског народа, тако и свих националних мањина у Републици Србији.

3) Сваки вид равноправности мора бити зајемчена (гарантована) пред свим државним органима без обзира на етничку, конфесионалну или регионалну припадност а све у складу са Уставом РС .

4) Поштовање и заштита људских и мањинских права је у темељу наших политичких принципа.

5) Поштовање разноликости и вишеструких идентитета је приоритет у области мањинске политике.

6) Српски покрет Двери ће се увек најоштрије супротстављати покушајима насилне асимилације било које мањинске заједнице у Републици Србији.

7) Фактичка културолошка разноликост, која представља основ српске Војводине као мултикултуралне заједнице, у којој  складно обитавају и развијају се вредности, идентитети и социјалне праксе националних мањина, представља и нормативни идеал мултикултуралног друштва за који се залажемо-гаранција колективног права мањина, које са друге стране поштују уставни поредак државе Србије као и добробит српског народа у целини. Пуна гаранција права мањина, њихова интеграција у српски уставни поредак, уз истовремени „уставни патриотизам“ мањина према држави Србији, основ су здраве мултикултурне заједнице на добробит свих грађана Србије.

8) Свакој мањини треба омогућити да има право очувања сопственог начина живота, све у мери док се не коси са основним принципима који су загарантовани законима и Уставом РС. Треба континуирано радити на приближавању људи и разбијању предрасуда које су углавном последица незнања.

9) Законска регулатива треба да се константно унапређује имајући у виду да у многим сегментима мањинска политика није нашла праву меру остваривања мањинских права са једне стране и злоупотребе тих истих права са друге стране. Треба радити да се унапреде начини и сами механизми као да се права мањина остварују на лакши начин, без компликоване бирократске процедуре.

10) Против смо било каквог вида дискриминације мањина.

11) Подржавамо право мањина на употребу свог писма, својих симбола у складу са законском регулативом.

12) Право на образовање на свом језику је право које свим националним мањинама држава треба да гарантује на свим нивоима. Образовање на језицима националних мањина мора бити у складу са програмима Министарства просвете који важе за остале образовне установе у Републици Србији. Сматрамо да је учење, а поготово знање важећег службеног српског језика обавеза свих грађана Републике Србије.

13) Омогућити свим националним мањинама у зависности од њихових потреба и величине саме националне заједнице, могућност да своје припаднике информишу кроз медије на свом језику. Онемогућити било какав политички утицај на медије који припадају националним мањинама. Медији треба да буду независни од политичког деловања и усмерени на основни задатак, да правовремено информишу своје припаднике националне мањине са правим и истинитим информацијама.

14) Национални Савети морају бити ослобођени уплива политике, а све у сврху да сам Савет омогући својим припадницима да све своје културне, спортске и све друге потребе остварују на корист националне мањине. Истовремено кроз њихову сарадњу са матичним државама тих националних мањина, Савети треба да представљају спону два народа на корист обе државе.

 

Све наведено је само полазна основа Српског покрета Двери, који има разумевање за стање и положај националних мањина у Републици Србији. Желимо својим политичким учешћем да дамо допринос њиховој већој интеграцији у наше друштво. Потребно је да дођемо до једне транспарентне политике према мањинама.Тежња наше политике би била да поред свих права које им даје Устав и закони Републике Србије, постигнемо да националне мањине изграде искрен однос припадности држави Србији као својој матичној држави и домовини. Држава Србија мора бити држава у којој ће се сви грађани осећати слободно као грађани првог реда, а закони који важе за већински српски народ исто тако морају да важе једнако и за све друге националне мањине.

Радићемо на успостављању јасних механизама у заштити мањинских права и увек инсистирати да та права у свом пуном обиму могу да се остваре.

Основни циљ мањинске политике Српског покрета Двери је да са наше стране, као државотворне и одговорне политичке организације, према националним мањинама изградимо однос поверења и уважавања. Српски покрет Двери ће се увек залагати за максимално остваривање индивудуалних и колективних права мањина, да они та права уживају у свим деловима Републике Србије једнако, јер су за нас мањине – богатство Србије.

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: