Данас је био последњи дан за предају приговора и примедби на План детаљне регулације за Макишко поље градске општине Чукарица. Председник градске организације Двери за Београд Радмила Васић, предала је данас у име ГрО Двери Београд примедбе на овај план, упозоравајући да би Београђани требали да бирају: хоће ли исправну и чисту воду за пиће или хоће да дозволе изградњу мегаломанског пословно-стамбеног комплекса на 860 хектара у широј и ужој зони санитарне заштите водозахвата на Макишу.

     С обзиром да је за све ово што нам се дешава у престоници крива градска власт и градоначелник др Зоран Радојичић са својим тимом, председник ГрО Двери за Београд Радмила Васић, упутила је градоначелнику Захтев за прекид јавног увида у ПДР за Макишко поље ГО Чукарица и заустављање даље израде планова за ову локацију, који преносимо у целости:

Захтев за обустављање поступка јавног увида ПДР за Макишко поље и прекид израде планова за ову локацију

     Позивам Вас да зауставите и прекинете Јавни увид у План Детаљне регулације дела Макишког поља, као и да прекинете све даље радње на изради Планова за Макишко поље. Вас не треба подсећати, обзиром да Ви све радите на комплетном уништавању Београда и свих заштићених зона као и на комплетном уништавању и културног и историјског и архитектонског наслеђа у Београду, али вас позивамо на одговорност и позивамо вас да предузмете све мере да спречите потенцијалне опасности по здравље становника Београда на време, прекидом даљег јавног увида у План детаљне регулације за Макишко поље. Овим Нацртом Плана кренули сте да уништавате и зоне које се налазе у ужем и ширем делу заштите водозахватног подручја које се налази на Макишком пољу и одакле се већина Београђана снабдева водом за пиће. На жалост вама ништа није свето па ни вода за пиће која је већ сада под знаком питања што се тиче квалитета, јер се непречишћене воде директно избацују у Саву, која је све загађенија, као и потенцијално загађење које сте дозволили нелегалном градњом с обе стране улице Бора Станковић и на целом потезу шире и уже зоне санитарне заштите водозахвата у Макишком пољу.
     Ни то Вам није било довољно па сте решили да из сада индустријске зоне где нико не живи и где неће скоро ни живети, јер подсећам вас да тамо није ни дозвољена градња, ви сте решили да под “мантром изградње Метроа и дела метро линије“ кренете баш одавде како би сте покрили све своје планове о изградњи пословно стамбених комплекса на подручју које обухвата 680 хектара. На читавих 680 хектара планирали сте изградњу ни мање ни више него преко 4.535.506 m2 бруто грађевинске површине пословних и стамбених објеката, односно испланирали сте још један нови Београд у ужој и широј зони
санитарне заштите за преко 72000 становника и са коефицијентом изграђености близу 1, односно са великом густином становања и са пословно стамбеним објектима високе спратности чија висина може да буде (у ПГР Београда) и преко 40 m.

     Вас др Зоране Радојичићу подсећам шта је Министарство заштите животне средине ЗАХТЕВАЛО од наручиоца, од Града Београда, тачније од корумпираног Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, “Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, као и од пројектантског предузећа у овом и многим другим случајевима катастрофалног “Завода за урбанизам града Београда“:

1. Забрањује се изградња нових: објеката јавне намене, објеката за становање и туристичких објеката у зони простирања токсичног облака хлора концентрације ЛЦ50(433ppm), на простору од 526 метара од Границе комплекса Производни погон и Централно складиштење хлора “Беле воде“,

2. Забрањује се изградња нових: објеката јавне намене, објеката становања и туристичких објеката у зони простирања токсичних облака хлора концентрације ЛЦ50(433ppm), на простору од 526 метара од границе комплекса Производни погон “Макиш“.

3. Потребно је да у свим новоизграђеним објектима, на удаљености од 1100 метара од места хемијског удеса са опасном материјом хлор, буду обезбеђене одговарајуће заштитне маске или изолациони апарати за дисање и заштитна одела за све запослене и посетиоце новоизграђених објеката.

4. Потребно је приликом израде планова и/или разматрања изградње нових објеката у близини наведених комплекса под повредивом зоном са аспекта хемијског удеса, разматрати зону од 5100 метара од границе наведених комплекса.

5. Потребно је, услед токсичних ефеката других хемијских удеса на односној локацији, да органи Градске управе Града Београда, а пре изградње било ког новог објекта у обухвату достављеног плана, израде екстерни план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, сходно Закону о ванредним ситуацијама. У оквиру Плана и спасавања обезбедити адекватне планове и мере, укључујући и техничко-технолошке мере, за евакуацију свих запослених у зони од 5100 метара, од Граница поменутих комплекса, у случају хемијског удеса са опасном материјом хлор у року не дужем од 10 минута.

6. Приликом издавања локацијских и грађевинских дозвола, обавезно упознати потенцијалне инвеститоре са опасностима од хемијског удеса на односној локацији,

7. Потребно, услед постојања Централног складишта хлора на локацији комплекса, Производни погон “Беле воде“ те фреквентним активностима манипулације контејнерима хлора, ради снабдевања других погона истог оператера хлором, или у ПОТПУНОСТИ ОБУСТАВИТИ ДАЉИ РАЗВОЈ НАЦРТА ПЛАНА или изместити Централно складиште хлора, са локације комплекса Производни погон “Беле воде“, на локацију удаљену више од 5100 метара од најближег насеља.

     Докторе Зоране Радојичићу,
     Потребно да грађанима објасните како ће бити настављено функционисање водоснабдевања Београда и Београђана водом, ако сте овим планом одлучили да зидате и градите у широј и ужој зони санитарне заштите водозахватног подручја и како сте мислили да решите проблем измештања Погона за складиштење хлора који је неопходан у процесу пречишћавања воде за пиће.
     На који начин ћете будућем инвеститору и будућим становницима тог дела комплекса да кажете да уз куповину и продају стана морају да продају и купују комплетну хемијско заштитну опрему и за житеље и за посетиоце тог будућег насеља, као и како објашњавате да баш у том делу уже и шире санитарне заштите морате да градите огроман стамбено-пословни комплекс као и објекте друге намене ако је цео потез у правом смислу речи “зона која је у случају инцидента са хлором опасна по живот“.
     Не само из наведених него из свих других разлога позивамо Вас да прекинете даљу израду Плана Детаљне РЕГУЛАЦИЈЕ И ДАЉУ ИЗРАДУ БИЛО КОЈИХ ПЛАНОВА ЗА ОВО ПОДРУЧЈЕ ОСИМА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ЗАГАЂЕЊА КАКО БИ СМО НЕСМЕТАНО НАСТАВИЛИ ДА ОВАЈ ПРОСТОР У БУДУЋНОСТИ КОРИСТИМО КАО ИЗВОР ПИЈАЋЕ ВОДЕ КОЈА ЈЕ НЕОПХОДНА ЗА ЖИВОТ СТАНОВНИКА ПРЕСТОНИЦЕ.
     О Вашој одговорности и одговорности Ваших најближих сарадника и послушника, улизица и полтрона који сви учествују у овоме и у другим промашеним и преплаћеним пројектима, рушењима, урбанистичком хаосу,… рећи ће надлежни органи веома брзо.

Радмила Васић, Председник ГрО Двери за Београд

[ngg src=“galleries“ ids=“324″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]