Говор члана Председништва Српског покрета Двери и председника градске организације Двери из Београда Радмиле Васић, са конференције за медије у оквиру представљања Прогласа Српског покрета Двери ПРОМЕНА СИСТЕМА — СИГУРНОСТ ЗА СВЕ

     Данас желимо да поручимо грађанима да Град мора да постане место по мери човека. То је породични град, зелени град, град младих, град социјалне правде и солидарности, град у коме одлучују они који у њему живе.

У том Граду грађани су свесни и чувају своје историјско, архитектонско, културно наслеђе и развијају нове урбане идентитете у складу са временом у коме живе.

Нови српски модерни град мора бити породични град. Породични град је град пун деце. Породични град је град културе, град здравља, град спорта и здравих стилова живота и здраве хране.

Град младих јер младима отвара сва врата да у свом граду остану да раде, стварају породице, да живе и дају допринос. Одлазак младих мора да се заустави јер су они наша будућност.

Зелени град који чува здраву, урбану, зелену животну средину. То је град у коме грађани заједно раде на очувању свих градских паркова, који одлучују о формирању нових, о повезивању са стамбеним квартовима и који граде и раде на формирању шумског зеленог појаса око града.

Нови град по мери човека има отворену дигиталну платформу о квалитету ваздуха, воде, безбедности, општинској и градској имовини и урбанистичким плановима.

Та дигитализација омогућава  електронско гласање на локалним  референдумима, креирање буџета, предлагање дневног реда у скупштинама…

Нови град не сме да заборави и старе суграђане и мора да о њима води рачуна. У новом граду по мери човека  нико не сме да буде заборављен, гладан, без воде, струје, социјалне и здравствене заштите, нити му може бити одузет породични дом.

То је визија града у коме желим и ја да живим и радићу да то и остварим најпре у Београду.

Видео линк ка говору Радмиле Васић: 

 

 

Биографија Радмиле Васић:

Радмила Васић је рођена 14.12.1967. године. По струци је дипломирани грађевински инжењер. Дипломирала 1994. године. Радила на изградњи многих објеката у Београду. У Дверима је од 2011. године. Двери наредне године учествују на локалним изборима и постаје одборник Двери у  Градској општини Звездара. И на изборима 2016. године је изабрана за одборника ГО Звездара. У периоду овог другог мандата открила је да је буџет општине Звездара ненаменски трошен и против челника општине Звездара поднела кривичне пријаве за злоупотребу службеног положаја и фалсификовање исправа, поступак је у току. Члан је Главног одбора Двери од 2015. године.

Активна је и на пољу заштите породице и у Савету жена је потпредседник овог Савета. Члан је Председништва Двери и председник је Савета Двери за инфраструктуру, енергетику и телекомуникације. У мају 2020. године изабрана је за председника ГрО Двери Београд.

Удата је и има ћерку Ђурђину.

 

Део Прогласа Српског покрета Двери о новом граду – ТИ ЖИВИШ (За нови град по мери човека и породице)

Град у Србији данас је град дестабилизованог идентитета и нејасне перспективе, град који губи на значају, дезоријентисани пост-социјалистички и пост-индустријски град, без јасног модела развојне, породичне, зелене, омладинске и културне политике.

Српски покрет Двери истиче да грађани имају „права на град“, што укључује послове промишљања и одлучивања о граду у коме се живи, нове урбане стратегије, очување архитектонског наслеђа и културне меморије града, као и креирање нових урбаних идентитета. „Нови град“ видимо као отворени демократски простор који умрежава заинтересовано и активно грађанство и ствара претпоставке за директну партиципацију у осмишљавању и доношењу јавних политика у вези са стварним потребама људи који живе у свом граду. Грађани имају апсолутно право на демократско управљање својим градом.

Грађани имају право на транспарентно управљање јавним простором и праведно коришћење јавних ресурса. Грађани имају право на здраву и зелену животну урбану средину. Људи морају бити важнији од аутомобила и зграда.

Двери се залажу за радикалну промену урбане мобилности. Потребно је подстицати повећање укупног удела бициклистичког саобраћаја и пешачења у укупном градском саобраћају. Рекреација је један од најважнијих услова здравља.

Залагаћемо се за доделу јавног простора на коришћење уметнички најатрактивнијим и најкреативнијим програмским идејама и удружењима.

Нови српски модерни град мора бити град по мери човека и породице. Породични град мора бити град деце. Породични град мора бити град здравља, а то значи град спорта, здравих стилова живота и здраве хране. Охрабриваћемо породице кроз систем културних ваучера да посећују културне локације и имају приступ комплетној културној понуди града. Породични град јесте и град кућних љубимаца. Улагаћемо у зелену инфраструктуру која подржава активан породични начин живота у еколошкој урбаној средини са својим кућним љубимцима.

Двери подржавају дигитални систем отворених података: о квалитету ваздуха и воде, паркинг местима и безбедности на путевима, градском превозу, општинској имовини и приходима и расходима општинских буџета, јавним набавкама, урбанистичким плановима… Дигитализација омогућава директну електронску демократију: електронско гласање на локалним референдумима, укључивање у креирање дела општинског буџета, као и дневног реда општинских скупштина.

Српски покрет Двери ће тражити формирање Већа младих, као саветодавног органа градског (општинског) већа. Развијаћемо дигиталну општину младих, као електронску платформу за предлоге, дискусију и гласање по питањима која се тичу младих. Креираћемо градске дистрикте младих за културно-уметничку продукцију, спортске и образовне активности. Млади нису само наша будућност већ и садашњост.

У новом граду нико не сме да буде заборављен, гладан, без струје и воде, као и основне здравствене и социјалне заштите, нити му може бити одузет породични дом. Нови град је простор нове социјалне солидарности.