Savez za Srbiju: Evidencija neregularnosti i pritisaka vlasti na lokalnim izborima u Lučanima

Kao što su lideri Saveza za Srbiju najavili pre nekoliko meseci, naš izborni štab u Lučanima prati i evidentira izborne neregularnosti. Ovo je svojevrstan test – prvi put će se na ovaj način popisati sve nepravilnosti i prvi put im se kao ujedinjena opozicija suprotstavljamo.

Prošlo je samo 20 dana od raspisivanja redovnih lokalnih izbora u opštini Lučani, a već smo zabeležili sledeće narušavanje demokratskog procesa:


1.       Obrazac za podršku birača izbornoj listi: Srpska napredna stranka je imala ovaj obrazac pre drugih učesnika na izborima. Obrazac je bio javno dostupan na sajtu opštine Lučani tek nakon što je SNS prva predala svoju izbornu listu.


2.       Skupljanje potpisa: Najveći deo skupljenih potpisa SNS i satelitskih listi vlasti poput PUPS i POKS nije uredno prikupljen, jer potpisnici izborne liste nisu došli lično da potpišu izjavu podrške pred opštinskim overivačem uz utvrđivanje identiteta uvidom u ličnu kartu, već su aktivisti ovih stranaka prikupili njihove lične karte, stavili i overili njihov potpis bez njihovog ličnog prisustva – što je protivzakonito.


3.       Pritisak na birače: U opštini Lučani mesec dana unazad je vidno prisustvo više desetina aktivista SNS koji su poreklom van ove opštine, i to najviše iz vojvođanskih opština (Pančevo, Vršac, Novi Sad, Šid…). Deo ovih aktivista su zaposlena lica u navedenim lokalnim samoupravama koja se ne nalaze na svom radnom mestu, a koriste se i opštinska vozila za izborne svrhe u drugoj opštini. Oni obilaze domaćinstva po Dragačevu, poklanjaju kućne pakete (kafa, šećer, brašno…), nude besplatne zdravstvene preglede, besplatne vikende u Novom Sadu za penzionere, kao i posao za nezaposlena lica, i time vrše protivzakoniti uticaj na biračku volju.


4.       Zloupotreba državnih resursa: U radno vreme i o državnom trošku opštinu Lučani posećuju razni visoki državni funkcioneri koji zloupotrebljavaju državnu funkciju za stranačku propagandu. Do sada su zabeležene zloupotrebe koje su vršili državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Darko Stanić, pomoćnik ministra omladine i sporta Snežana Klašnja, ministar bez portfelja za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović, direktor „Srbijavodaˮ Goran Puzović, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Posebno zabrinjava lični dolazak direktora BIA Bratislava Gašića u fabriku „Milan Blagojević – namenskaˮ u Lučanima i zloupotreba ove službe bezbednosti u izbornom procesu. Kao posledica toga svim radnicima ove fabrike zabranjeno je učešće na opozicionim skupovima, davanje potpisa za izborne liste opozicije i kandidovanje za odbornike na tim listama.


5.       Zloupotreba kriminalaca: Kao i na ranijim lokalnim izborima širom Srbije poslednjih godina, i u opštini Lučani primećeno je pojačano delovanje kriminogenih elemenata sa severa Kosova i Metohije na čelu sa Zoranom Milojevićem Zeljom, koji se otvoreno bave pretnjama i ucenama građana. Ovo se posebno odnosi na kandidate za odbornike Saveza za Srbiju i drugih potencijalnih izbornih listi opozicije kojima se preti ili su ucenjeni da ne stanu na izbornu listu opozicije ili da se sa nje povuku u slučaju da je lista predata i proglašena.


6.       Zloupotreba javnih preduzeća: U više seoskih mesnih zajednica primećeni su intenzivni radovi na infrastrukturi koji nisu vršeni pune četiri godine od prethodnih izbora. U pitanju su asfaltiranja puteva, pošljunčavanja atarskih puteva, rekonstrukcija seoskih mostova, postavljanje betonskih bandera (bez kablova), uz asistenciju republičkih javnih preduzeća i korišćenje mašinskog parka drugih opština iz Srbije.


Izborni štab Saveza za Srbiju u Lučanima nastaviće da evidentira sve slučajeve izbornih neregularnosti i pritisaka na birače. O tome ćemo redovno obaveštavati javnost i na sve nepravilnosti ćemo reagovati na terenu. Vreme je da se složno suprotstavimo pritiscima i nepravilnostima.Pres-služba Saveza za Srbiju