Savez za Srbiju: Obustaviti proces privatizacije PKB

Rasprodaja Srbije koja je u toku, a prodaja PKB-a je samo jedan deo toga, dovodi do nesagledivih posledica koje neće moći da poprave ni naredne generacije i za takvo ugrožavanje nacionalnih interesa neko će morati da odgovara.

Privatizacija PKB je očigleno nameštena i radi se o krađi države jer se na tender za privaticiju PKB-a i to po duplo manjoj ceni od procenjene, deset puta manjoj ceni od realne, prijavio samo jedan ponuđač i to „čuvena“ Al Dahra koja je poznata kao partner SNS-a.


Privatizacija PKB-a je nastavak prodaje prirodnih resursa Srbije što je nedopustivo. U svetu je trend da čak i one države koje su privatizovale svoja prirodna i privredna bogatstva, sada to polako vraćaju u svoje vlasništvo, a Srbija svoje vode, rudna bogatstva i poljoprivredno zemljište prodaje u bescenje i tako ugrožava celokupno stanovništvo.


 

Pres-služba Saveza za Srbiju