Srđan Nogo o Savezu organizacija rezervnih vojnih starešina

Srđan Nogo ukazao ministru Vulinu na značaj Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina i dobio obećanje od ministra da će ovaj savez postati deo celovitog sistema odbrane.

Govoreći po amandmanima na zakone koji se tiču Vojske Srbije, Nogo je istakao da je potrebno u zakon uneti vaspitanje u duhu vojničke časti, rodoljublja i tradicije srpskog naroda. Po njemu, zakonodavac bi trebao da potencira ove reči jer je vojnička tradicija jedna od najsvetlijih stvari srpskog naroda i pohvalio je to što je general Lazarević vraćen na akademiju. Prema njegovim rečima, prihvatanjem ovog amandmana sprečićemo situaciju koja se nedavno desila, a to je da se na prijemu kod predsednika Srbije pojavi čovek poput Momčila Perišića, koji je odavao državne tajne.


Nogo je takođe govorio o značaju i odzivu Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina na vojne vežbe i tražio da ovaj savez dobije status udruženja od značaja za odbranu. Ministar Vulin je u odgovoru poslaniku Dveri, obećao da će ovaj savez postati deo celovitog sistema odbrane i nadamo se da će to obećanje i ispuniti.


 

Informativna služba Dveri