Српски покрет Двери поздравља програм за својеврсну ревитализацију статуса верске наставе у Републици Србији, који је на научном скупу организованом поводом двадесет година од увођења верске наставе изложио Патријарх српски г. Порфирије. Патријарх је јасно маркирао три проблема која у извођењу верске наставе имају све традиционалне верске заједнице у Србији.

       Веронаука је у основним и средњим школама деградирана на ниво наставног програма, уз подизање цензуса од најмање тридесет ђака за формирање групе за слушање наставе из веронауке. С правом је Патријарх посредно скренуо пажњу да је такав статус веронауке у школама не само неприхватљив већ и дискриминаторски у односу на вернике и њихов поглед на свет. Српски покрет Двери се придружује позиву Његове Светости да се што пре измени такав дискриминаторски статус верске наставе, тако што ће јој се дати статус школског предмета и укинути било какво ограничење у погледу минималног броја ђака.
 

Придружујемо се такође Паттријарховом позиву да се реши садашњи неодрживи и дискриминаторски статус вероучитеља, тако што ће им држава, као и свим другим просветним радницима, омогућити да могу да закључе уговор о раду на неодређено време. Без решеног радноправног статуса вероучитеља не може се говорити ни о поправљању садашњег понижавајућег статуса веронауке. 

Патријарх је позвао државу Србију да омогући верским заједницама ефикасан надзор над наставним садржајем из веронауке и над самим вероучитељима, што је у потпуности у складу са начелом кооперативне одвојености државе и верских заједница, на коме почива важећи Закон о црквама и верским заједницама.

Српски покрет Двери ће се у својим политичким активностима залагати да се остваре праведни и на Уставу утемељени програм Патријарха српског г. Порфирија за ревитализацију статуса веронауке у Србији. Тачније, овај Патријархов програм постаће и део предизборног програма Српског покрета Двери.

Користимо прилику да укажемо Влади Републике Србије и надлежном Министарству да је укидање свих дискриминаторских мера на које је указао Патријарх, од статуса веронауке до статуса вероучитеља, неодложна обавеза државе која проистиче из чл. 43. ст. 4. и 5. Устава Републике Србије. Следствено томе, Влада је дужна да обезбеди правне и материјалне услове да би грађани могли делотворно и без дискриминације да остваре уставно право на верско и морално образовање своје деце које је у складу са њиховим верским уверењима.

 
 

У име Српског покрета Двери,
 
председник Савета за сарадњу са верским заједницама
др Хаџи Драган Весовић