МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА    
– Кабинету министра –
  – Сектору за високо образовање –

Поштовани,

Дана 3.септембра 2020. године поднели смо пријаву Просветној инспекцији сагласно  одредби члана 10. став 1. тачка 2. Закона о просветној инспекцији Републике Србије („ Службени гласник РС”, број 27/2018) да изврши  инспекцијски надзор  односно да изврши контролу уписа студената на Факултет друштвених наука са седиштем у Београду, Булевар уметности 2а,  школске 2020/21 године и школске 2019/20 године. Факултет друштвених наука је у фази почетне акредитације и налази се у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

Факултет друштвених наука нема уверење о акредитацији на основу кога, сходно одредби члана 52. Закона о високом образовању, може вршити упис студената. Наиме, одредбом члана 52. Закона о високом образовању РС високошколска установа која се први пут акредитује, као што је то случај са овим факултетом, може вршити упис по добијању уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма.

На интернет страници Факултета друштвених наука стоји Акредитовано, испод Министарство просвете, науке и технолошког развоја, што је довођење јавности у заблуду. То је Дозвола за рад на основу које се не може вршити упис студената, сходно законским одредбама о почетној акредитацији.

Напомињемо да се Факултет друштвених наука оглашава и на другим интернет страницама иако није акредитован, чиме доводи јавност у заблуду.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја дужно је да се огласи овим путем и обавести подносиоца пријаве, а самим тим и јавност, о утврђеном чињеничном стању, предузетим мерама сходно законским овлашћењима, а не да се оглашава ненадлежним или да ћути, јер је високо образовање, као што вам је познато,  у надлежности ресорног министарства.

Оваква неодговорност Министарства је недопустива и наноси штету не само угледу образовања, већ доводи јавност у заблуду, јер је преварна радња у питању, те захтевамо неодложно поступање Просветне инспекције и обавештавање подносиоца пријаве о предузетим мерама.

Напомињемо да је из кабинета министра просвете потврђено да су примили ургенцију и надамо се да ће Министарство просвете по истој реаговати.

    
С поштовањем, 
За Српски покрет Двери
Гордана Маринковић Савовић
Председник Савета Двери за образовање и науку