Zaključci sa Okruglog stola „Strategija podsticanja rađanja“

Uzimajući u obzir složenost teme i neophodnost da se država Srbija sveobuhvatno sistemski posveti pitanjem problema opstanka porodice, ali i pojedinca u savremenom društvu, donosimo sledeće zaključke:

1.   Porodična politika predstavlja skup državnih i društvenih mera koje za cilj pre svega imaju unapređenje ekonomskog položaja porodica, a naročito porodica sa decom i podsticaja rađanja, radi dovođenja interesa porodica i porodičnih vrednosti u centar društvenih i političkih aktivnosti.


2.   Mere Vlade RS za podsticaj rađanja dobar su početak, ali su na žalost nedovoljne zbog nesistemskog pristupa rešavanja problema. Državna vlast mora da uključi sve relevantne organizacije i pojedince u izradi ključnih mera i strategije za opstanak nacije
3.   Neophodnost formiranja Asocijacije institucija, organizacija i pojedinaca koji su spremni da prevaziđu sve svoje ideološke ili programske razlike, i da u zajedničkom radu pomognu da država stvori uslove za bolji život građana Srbije i postane država prijatelj porodice


4.   Prosveta mora zauzeti ozbiljno mesto gde će se ovaj problem rešavati, budući naraštaji obrazovati i prosveta u tom smislu mora biti usmerena ka afirmaciji porodičnih vrednosti
5.   Raditi na kvalitetu braka i stvaranju zdrave i funkcionalne porodice, a ne samo novčane pomoći za rađanje dece


6.   Da 15. maj država obeležava kao Dan porodice
7.   Nastaviti sa praksom organizovanja Okruglih stolova, manifestacija, predavanja u cilju nametanja ove teme u javnosti i uključivanja novih organizacija u borbu za promenu sistema vrednosti, koji su suštinski najvažniji


8.   Ispratiti dalji tok i realizaciju iznetih konkretnih mera i predloga i njihovo dalje uvrštavanje u plan Strategije i saradnju sa aktuelnim kabinetom ministra bez portfelja za populacionu politiku, koji treba da preraste u ministarstvo za porodicu
9.   Ozbiljnija saradnja sa srpskom dijasporom u očuvanju nacionalnog bića


10.   Udruženja i organizacije koje se bave razvojem porodičnih vrednosti, kao i porodice i pojedinca u savremenom društvu, moraju da imaju finansijsku pomoć države
11.   Zbog nedvosmislenog istorijskog doprinosa SPC, za opstanak našeg naroda u najtežim istorijskim okolnostima, ova institucija treba da ima aktivnu ulogu u rešavanju ovog problema. Uz nju je potrebno da budu angažovane sve ostale tradicionalno verske zajednice


12.   Uputiti zahteve i Vladi, nadležnom ministarstvu, REM-u, Narodnoj skupštini, televizijama sa nacionalnom frekvencijom, da se omogući svakoj organizaciji individualna promocija programa, kao i promocija i predstavljanja programa budući formirane Asocijacije.Informativna služba Dveri