Dveri: Deca nisu kriva, porodična politika je rešenje

Srpski pokret Dveri osuđuje svaku vrstu nasilja i poziva odrasle i institucije da preuzmu odgovornost za nasilje koje se sve češće dešava među decom. Slučaj vršnjačkog nasilja u Aranđelovcu nije usamljen i ukazuje na sistemski problem našeg društva, a koji je posledica anti-porodične politike koju vodi Vlada Republike Srbije.

Tražimo da država kroz sve relevantne institucije, brzom reakcijom i konkretnim merama zaštiti svu decu u Srbiji. Neophodno je pre svega, zaštititi decu koja trpe bilo kakav vid nasilja i obezbediti im adekvatnu pomoć u prevazilaženju posledica, ali  je takođe potrebno pomoći i deci koja su izvršioci. Na taj način će naučiti i da preuzmu odgovornost za svoje postupke i sagledaju način kako da isprave grešku, što je u današnje vreme gotovo nepostojeća kategorija.

Naš obrazovni sistem se bavi uglavnom, rešavanjem posledica,a ne prevencijom vršnjačkog nasilja. Naravno, da nije jedina odgovornost na Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, već na čitavom društvu. Deci se kroz rijaliti programe i štampu, u čemu prednjače sadržaji na PINK-u i u Informer-u, nameću scene nasilja i skaradnosti i ovakve posledice su mogle biti očekivane.

Vršnjačko nasilje je samo posledica, a društvo mora da se odlučno obračuna sa pravim uzrocima, koji nažalost, imaju duboke korene u politici Srpske napredne stranke, koja na svakom mestu promoviše nasilje, prostakluk, laži, klevetanje i negativnu selekciju.

Obaveza nadležnog ministarstv je da razvija i neguje duh tolerancije i stvara bezbednu atmosferu za razvoj i učenje svakog učenika. Na taj način se stvara i neguje društvo u kome se deca osećaju bezbedno i zaštićeno i gradi se porodični sistem vrednosti. 

Deca su budućnost svakog društva i garant kontinuiteta opstanka i razvoja. Dužni smo da ih zaštitimo i da im pomognemo, naročito kada naiđu na probleme zbog kojih povređuju i sebe i druge, kao i da pomognemo da oni koji su pretrpeli bilo koji vid nasilja, nikada više ne budu žrtve.

U skladu sa tim, Dveri su predložile usvajanje Porodične deklaracije kao početak uvođenja porodične politike u Srbiji, po ugledu na Mađarsku koja je uspešna „pro family“ i „pro life“ država.

Ovakav način kreiranja porodične politike u Srbiji bi doprineo da roditelji imaju više vremena da se bave vaspitanjem i odrastanjem svoje dece, da institucije sistema brinu o svakom detetu podjednako i da se učenici u školama osećaju bezbedno i sigurno, kako bi mogli nesmetano da rastu, razvijaju se i obrazuju. 

Srpski pokret Dveri će uskoro objaviti i kako se bahata SNS vlast odnosi prema ovom, životno važnom pitanju.

 

Savet za porodicu i socijalna pitanja

Srpskog pokreta Dveri