Dveri: Predlažemo reformu poreskog sistema u korist porodica

Pomoć za povećanje nataliteta, koju je ministar Vulin predložio u okviru Vojske Srbije, još jedan je pokazatelj da vlast nije dobro razumela suštinu porodične politike, pa tako i ministri predlažu kratkoročne stimulanse, koji sigurno neće doneti uspeh.

Nije dovoljno, kako je ministar Vulin najavio solidarnu pomoć, preventivne preglede za rano otkrivanje raka ili pomeranje starosne granice žene za dobijanje sredstava za vantelesnu oplodnju, koji su nam svakako neophodni, cilj je stvoriti siguran sistem i vratiti poverenje u državne institucije, pa samim tim i u vojsku.

Da bismo vratili poverenje u državu, posmatrano iz ugla onih koji su zaposleni, Dveri kao prvu meru predlažu reformu poreskog sistema u korist porodica. Tako će država pokazati da je spremna da menja sistem i politiku zbog boljeg života građana.

To konkretno znači da će se porez na zaradu obračunavati u odnosu na broj članova domaćinstva, sa tim da zaposleni roditelji sa troje i više dece neće plaćati porez na zaradu i doprinose za zdravstvo.

Ovo je mera koja zaista može da ohrabri mlade da se odluče za brak, ali i bračne parove za veći broj dece, jer ona praktično znači, što više dece imate, vaša porodica je brojnija, porez na zaradu vam se smanjuje ili ga uopšte ne plaćate i više vam novca ostaje u kućnom budžetu, plus svi stimulansi koje država predlaže.


Savet za porodicu i socijalna pitanja
Srpskog pokreta Dveri