Velika pobeda u Bajinoj Bašti -  Osniva se Fond za podršku porodici i lečenju dece

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Bajina Bašta u prethodnoj godini odbornici su usvojili Porodičnu deklaraciju kojom se iskazuje namera da se štiti porodica kao osnovna jedinica društva. Najvažniji deo Deklaracije je odluka da se uđe u osnivanje Fonda za podršku porodici i lečenju dece.

Na sednici od 30. novembra odbornička grupa Dveri je predložila tekst deklaracije a Skupština opštine je donela zaključak da se formira radna grupa kako bi se prečistio tekst, uskladio sa zakonskim terminima, precizirale i dopunile određene inicijative u deklaraciji. U sastav radne grupe ušli su predstavnici podnosioca deklaracije, predsednica Skupštine, predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i predstavnici odborničkih grupa DS-LDP, DSS, SRS, SNS i SPS.

Radna grupa je u skladu sa zaključkom kojim je formirana usaglasila, sačinila i Skupštini opštine Bajina Bašta dostavila na razmatranje tekst Porodične deklaracije koji je usvojen na sednici od 29. decembra 2017. godine.

Deklaracija se sastoji od deset članova kojima se u raznim oblastima izražava namera za podršku porodici od stimulisanja medijskih sadržaja na lokalnim medijima koji promovišu vrednosti braka i porodičnog života preko obezbeđivanja podrške porodičnom preduzetništvu, obezbeđivanja najzdravije hrane u vrtićima, proširivanja savetnodavnih centara do obezbeđivanja igrališta i besplatnih letovanja za najmlađe.

Verovatno najvažniji i najkonkretnije određen cilj je osnivanje opštinskog Fonda za podršku porodici i lečenju dece. U Deklaraciji je navedeno da će najkasnije do 31. marta 2018. godine biti osnovan Fond sa zadatkom da pomaže lečenje teško bolesne dece i vantelesnu oplodnju, a koji će biti finansiran iz opštinskog budžeta, iz donacija i drugih izvora.

Fond će se osnovati posebnom odlukom Skupštine opštine Bajina Bašta kojom će biti propisani kriterijumi, uslovi, postupak i način korišćenja sredstava tog Fonda, na principima transparentosti.


Izvor/ Drina Info