Dveri Požega: Ne kradi opštinu

„Ko učini štetu državi, učinio je štetu milionima građana te države. Otuda je krađa od države daleko veći prestup…Ko ukrade od pojedinca, ukrade od onoga koji ima. Ko pak ukrade od države, taj ukrade od sviju koji plaćaju porez državi, to jest ne samo od imućnih nego i od siromaha.“ Odbornici vladajuće većine u SO […]