Српски Покрет Двери - Лого
Search

Наука

Програм Српског покрета Двери

Мишљења смо да наука може много да допринесе развоју државе и да у много чему буде корективни фактор.
Сматрамо да у области науке треба спровести следеће мере:

 1. Стално отворен конкурс за ангажовање младих истраживача и сарадника у настави на факултетима и институтима. Услов треба да буде укупна просечна оцена на студијама првог степена од најмање 8 (осам).
 2. Отварање посебних позиција при факултетима и институтима за професоре и истраживаче српског порекла, који живе и раде на универзитетима и институтима у иностранству. Подстаћи их тако да доносе научне пројекте, најновије наставне програме и сарадњу у Србију.
 3. Обавезивање јавних и других предузећа у власништву државе да сарађују са научно-истраживачким организацијама. Треба да се врати обавеза инвестирања у научно-истраживачки развој од интереса у компанијама за ту област.
 4. Предузећима у власништву државе наметнути обавезу да купују опрему произведену на државним факултетима и институтима, као и домаћим фирмама, уколико таква одговарајућег квалитета и постоји. Тако се потпомаже развоје обе стране, омогућава бржи сервис, и др.
 5. У свим већим пројектима у земљи, које ради држава, морају да буду укључени стручњаци са домаћих НИО (научно-истраживачке организације). Захтев за кредитима које држава тражи по појединачним пословима, мора да добије одобрење и комисије коју чине истакнути стручњаци из државних НИО у предметним областима.
 6. Смањење, односно враћање извесног дела пореза, по појединачном послу домаћим приватним предузећима уколико сарађују са домаћим НИО на реализацији тог посла.
 7. Ослобађање од плаћања пореза на сервисирање научне опреме у иностранству уколико то није могуће обавити у Србији.
 8. Подстицај за професоре и научнике да учествују у раду и развоју развојних и пројектних центара у домаћим компанијама. На овај начин се кроз науку врши подстицај домаћим компанијама, а не сервисирају се и потпомажу само стране компаније које раде у Србији и од нас све добијају. Треба укинути новчане подстицаје страним фирмама и усмерити их на помагање развоја домаћих и то на регионалном нивоу, у свим крајевима Србије.
 9. Формирање научно-технолошког савета председника државе са истакнутим професорима и научницима из одређених области.
 10. Стимулисати опремање лабораторија природних предмета у основним и средњим школама, као и лабораторија на свим факултетима. На томе могу много да помогну факултети и институти у сарадњи са домаћим фирмама.
 11. Стимулисати развој свемирског програма. Имамо српске стручњаке који већ раде на таквим програмима у иностранству, а основе постоје на Машинском, ЕТФ-у, Математичком и другим факултетима. Овакви програми повлаче за собом много иновација и инвестиција. Србија остаје скоро једина земља у окружењу која не ради на лансирању свог, макар научно-едукативног сателита. Имамо одличну сарадњу са Руском федерацијом, а нисмо имали још ниједног космонаута на њиховим летелицама. Постоји и европска свемирска агенција, као и кинеска, итд.
 12. Стимулисати лобирање у европским фондовима (Хоризонт, Европа) за добијање добро плаћених научних пројеката који би се остваривали у Србији. Подстицати умрежавање наших стручњака по свету са матицом.
 13. У сарадњи са НИО, САНУ и Академијом инжењерских наука дефинисати и радити на објективној и свеобухватној енергетској стратегији Србији, без уплива себичних интереса заинтересованих инвеститора.
 14. Подстицање заједничких наставних и научних програма са Републиком Српском, Црном Гором и Северном Македонијом, као и са српским школама у окружењу (Мађарска, Румунија,…), али и са најбоље котираним универзитетима у свету.

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: