Српски Покрет Двери - Лого
Search

Нова здравствена политика

Програм Српског покрета Двери

Стање

Здравље народа у Србији, иако основни ресурс друштва, највеће богатство, и основ како биолошког, економског тако и одбрамбеног потенцијала, урушава се пред очима целе нације, са препспективом да постане жртва белосветских прљавих технологија, а здравствени систем без обзира на снажне покушаје да се јачањем потпорног система некако одржи на ногама, личи на тешког болесника којем отказују витални органи и чија је прогноза крајње неизвесна.

Здравствени систем не може и не сме бити сврха самом себи и поправљање појединих параметара ради бољег позиционирања на ранг листама не значи готово ништа ако не води суштинском унапређењу здравља целокупне популације. Као што се види наводни пораст бројних економских параметара није учинио Србију пожељнијим местом за живот него управо обрнуто. Одговор на кључно питање здравље или економија крије се у познатој изреци да онај који жртвује здравље да би зарадио новац, исти тај новац касније потроши на лечење.

Здравство није издвојени сегмент друштва и не може се очекивати од било којег појединца или породице да се прилагоди таквом друштвеном систему где царују негативна селекција, непотизам и неправда јер то неминовно води масовној употерби седатива, породичном насиљу и другим врстама социјалне патологије. Алкохолизам је раширена појава, а седативе користи сваки четврти грађанин Србије.

Већ скоро осам деценија један, можда само у Србији преживели и окоштали систем сурово пустоши све области друштвеног живота, па тако и здравство. Строга партијска селекција руководећих кадрова код којих је подобност далеко испред компетенције , обогаћена је у последње време, које карактерише драстичан морални пад , још једним механизмом контроле тзв. ВД стањем у коме се држе буквално сви руководећи кадрови у здравству, а чиме се контролишу и спутавају и они изузетно малобројни који имају неке квалитете и организациону способност. На овај начин су бројне коруптивне радње у јавним набавкама које су некад и примери беспризорне дрскости централизоване и парадоксално многоструко увећане. Једине привилегије у којима ови „комесари“ у здравственог система уживају су апсолутна неодговорност за било какве а поготову лоше резултате рада и формирање микрокоруптивне мреже при запошљавању или пријему болесника на лечење преко реда . О судбини руководилаца се одлучује у Министарству здравља, финансирање се одвија крајње нетранспарентно из Републичког фонда за здравствено осигурање(РФЗЗО), а планови рада се доносе у Институту за јавно здравље Милан Јовановић Батут. Потпуно је јасно да компетентан руководилац који не припада партији или братији, тј.систему који контролише ове институције нема шансе да буде успешан, али се нечијом жељом и добром вољом потпуно некомпетентни људи могу произвести у врхунске менаџере, што је неодрживо било где у цивилизованом свету.

Иза оваквих руководилаца у здравству наступа армија од преко 100 000 људи запослених у јавном сектору у 313 домова здравља, завода,болница, института и филијала РФЗО. Здравствено особље је у раскораку између две миграције, унутрашње према приватном сектору и поготову спољашње ка земљама ЕУ. Свакога дана Србију напусти 5 квалитетних здравствених радника(око 2000 годишње) и што је посебно срамотно држава сама преко својих агенција потпомаже овај погубни процес. Забрана запошљавања у здравству која је донета 2014.године додатно је утицала на погоршање старосне структуре запослених и дефицит појединих виталних кадрова, поготову у мањим срединама.

И поред озбиљних улагања у инфраструктуру и опрему у неколико последњих година стање у овој области је и даље далеко од задовољавајућег. Смештајни капацитети(42 000 болничких постеља) су и раније били и сада су чак и бољи од просека у ЕУ. Постоји основан страх да ће свеобухватни план оптимизације мреже здравствених установа који је у изради од стране Министарства здравља( Мастерплан) под изговором рационализације уништити и оне остатке старог система који су се показали у пракси као врло ефикасни. Укидање здравствених установа и смањење капацитета је у директној супротности да свежим непосредним искуствима током пандемије.

Годишње се на здравство у Србији потроши око 226 милијарди динара, односно око 2 милијарде евра што је 10% БДП-а. Ако се ова сума подели на 6,8 милиона осигураника добије се мизерно годишње издвајање по осигуранику од нешто преко 32 000 динара или мало преко 270 евра, по чему је Србија на самом дну Европе.Још алармантнији податак је да је удео јавне потрошње у здравству Србије само мало преко 50%, док се приватни издаци крећу и до 43%, не рачунајући на ова давања у сивој зони јавног здравства која нису мала. у Подаци да само 2% становника има приватно здравствено осигурање и да се на тзв. листама чекања за поједине процедуре налази и по 50 000 људи са просечним чекањем од три месеца говоре о високом коруптивном потенцијалу и директној инсуфицијентности здравстеног сиситема што оповргава основне прокламоване постулате српског здравства о универзалне доступности и једнакости.

Иза свега овога стоји РФЗО као извршна финансијска институција здравственог система која регулише спровођење обавезног здравственог осигурања. Ради се о флуидној институцији која се по потреби, а често и без објашњења пуни и празни уз бројне манипулације. Иако је покривеност здравственим осигурањем преко 90%, удео запослених у финансирању је 26% и они обезбеђују 67% средстава фонда, док је удео финансирања из ПИО фонда за здравствене потребе пензионера 25% . Здравствена заштита за преко 1,3 милиона осигураника покрива се директно из буџета РС. Ово указује на озбиљну настабилност и неодрживост система. И поред свега тога РФЗЗО је друго име за бесконачну, неконтролисану и нетранспарентну потрошњу новца грађана Србије која се одвија под велом бриге о здрављу народа.

Када се анализира контрола фактора ризика као најбитнија компонента превентивне медицине резултати су такође поражавајући. Борба против пушења готово не постоји. Гојазност, чак и у најмлађем узрасту, потхрањеност код старијих и недостатак редовног кретања и вежбања стварају основу за бројна хронична незаразна обољења, која имају енормно високе трошкове лечења. По умирању од превентабилних, излечивих болести Србија је или при самом врху и далеко изнад европског просека, што говори о потпуном занемаривању првентивне медицине. Из тог разлога очекивана дужина живота у Србији је готово 5 година краћа од просечне дужине живота у ЕУ и ова раазлика се са годинама све више повећава.

У целини гледано стање установа и опремљеност су у побољшању захваљујућу улагању у последњим годинама, док су број запослених и плате у здравству и даље не омогућавају достојанствен живот у Србији. Потпуно занемаривање превентивне медицине која захтева најмање улагање резултира јако лошим исходним индикаторима српског здравства што захтева корените промене не само здравственог него и друштвеног система у целини.

За шта се боримо

 1. За изградњу социјално праведног друштва и такве државне организације у којој ће сваки појединац и породица имати једнаку шансу, а успех ће зависити искључиво од залагања и уложеног труда. Здравље није само одсуство болести и неспособности него и стање психичког, физичког и социјалног благостања
 2. За потпуну деполитизацију здравства
 3. За обезбеђење здраве воде, здраве хране и чистог ваздуха као предуслова за физичко здравље целе популацијe
 4. За изградњу таквог здравственог система који ће обезбедити принцип универзалне доступности здравствене заштите и право сваког грађанина Србије на избор лекара и установе у којој ће се лечити. –
 5.  За демоноплизацију здравственог осигурања и интеграцију приватног здравства не само у примарну него и у секундарну и терцијарну здравствену заштиту
 6.  Да породична медицина и породични лекар заузму кључно место у здравственом систему. Тако ће се обновити изгубљено поверење у здравствене раднике и здравствени систем. Добар породични лекар може унапредити функционисање породице и након излечења оболелог члана.
 7.  За то да превентивна медицина, укључујући и медицину рада као једну од сјајних тековина старог система заузме централно место у здравственом систему Србије.
  Лечење, с једне стране не може бити потпуно бесплатно, јер је то одвело у невероватну неодговорност према здрављу, како личном, тако и породичном и заједничком тако да они који су најнеодговорнији према свом здрављу троше највећи део средстава одвојених за лечење. Превентивна медицина, са планираним и обавезним прегледима може бити бесплатна, јер свако улагање у превентивну медицину уз неизоставну промоцију здравих стилова живота вишеструко враћа уложени новац.
 8. За најбољу могућу здравствену заштиту осетљивих група становништва: жена, новорођених, деце, адолесцената, трудница, старих и онеспособљених. Однос према овој популацији је мерило хуманости и успешности једне државне заједнице и мерило пожељности да се у њој живи и ради.
 9.  За унапређење репродуктивног здравља као предуслова биолошке обновљивости становништва Србије. Ни једно унапређење на овом пољу не може се ограничавати материјалним статусом појединца нити нови живот сме бити нови трошак на здравственом нивоу. Нисмо и нећемо бити за грубе рестриктивне и административне мере, али наша борба је борба за живот Србије.
 10. За максималну подршку развоју здравствене заштите оболелих од цереброваскуларних и кардиоваскуларних, заразних и онколошких обољења, где се плаћа највећи данак дугогодишњег занемаривања и минималног улагања у превентивну медицину.
 11. За максимално могуће издвајање за целокупно здравство, поготову његов превентивни корпус. Здравствени фонд се мора у целини реформисати, не може бити независан у односу на надлежно министарство и из њега се ни у једном тренутку не може узимати новац за друге потребе јер савремено здравство изузетно скупо и не постоји довољна количина новца која ће се издвојити за адекватно лечење целе популације.
 12. За решавање бројних граничних питања из медицинске биоетике (сурогат материнство, абортус, еутаназија, трансплантација, манипулација геномом пре и током вештачке оплодње, трансхуманизам, обавезна вакцинација) која неће подразумевати успостављање законских забрана или обавеза, већ ће се на све начине супротставити како губитку достојанства и интегритета људске личности тако и селективности у примени било које врсте савремених медицинских достигнућа. Ми заступамо конзервативну мисао у дубоком уверењу да највећи део нашег народа дели такве вредности. Не можемо и није логично да прихватимо такво законодавство које је либералније него у неким земљама ЕУ, јер то у комбинацији са недостатком правне свести и правне државе неминовно води или ће водити неслућеним злоупотребама.
 13. За повратак достојанства здравствених радника, поготову медицинских сестара и лекара. Ово се у првој мери односи на битно поправљање материјалног стауса здравствених радника. То је једини начин да се корупција у здравству сведе на подношљиву меру. Лекарско занимање је и даље позив, а не професија, и то се више не сме злоупотребљавати.
 14. За независност професионалних удружења и комора лекара и сестара, као и Српског лекарског друштва и повратак њиховог угледа. Ова удржења морају да буду оштри критичари сваке, баш сваке, власти јер не постоји влада у свету која је адекватно решила проблем здравства.

Како до циља

– Министар здравља мора да буде ванпартијска личност, угледан човек и лекар;
– Неопходно је да се доследно спроведе институт здравственог менаџера или менаџера у здравственом систему са јасним циљем за професионализацијом и департизацијом манаџмента тако да се руководеће медицинске структуре ослободе бављења новцем и набавкама сем у исказивању потреба при чему би се менаџери бавили буџетом и самом набавком опреме, док би одлучујућу реч о томе каква ће се опрема набавити имали крајњи корисници, односно лекари и медицински техничари/сестре;
– Максимална рационализација адмнинстативног особља и његово подмлађивање захваљујући ефикасној ИТ подршци и одстарањивање свих партијско паразитских структура које исцрпљују здравствени систем;
– Развој савремених националних лабораторија за проверу квалитета воде, хране, ваздуха и лекова, а док се то не оствари неопходно је ослонити се на пријатељске земље и оне које нису заинтересована страна;
– Омогућити да сви грађани Србије имају здравствене легитимације које обезбеђују бесплатан основни пакет услуга укључујући и збрињавање хитних стања. Овај основни пакет услуга треба да је на располагању свим припадницима нашег народа који се затекну у Србији, као и свим страним држављанима који имају регулисан боравак у Србији;
– Обезбедити децентрализацију у смислу стварања могућности за подједнаку доступност здравствених услуга свим грађанима Србије, без обзира на географски положај, тако да сваки округ има све потребне здравствене установе секундарног и терцијерног типа;
– Породични лекар и породична медицина треба да треба да заузму централно место у здравственом систему Србије као носилац примарног нивоа лечења;
– Оживљавање установа медицине рада и оснивање комплетно нове мреже породичних лекара која би била преко РФЗО уклопљена у здравствени систем и уз материјално и технички ојачане постојеће и нове приватне домове здравља покрила све аспекте лечења до секундарног нивоа и у најудаљенијим местима у Србији;
– Преветивна медицина са обавезним, периодичним и бесплатним превентивним прегледима укључујући и стоматолошке, треба да заустави негативне исходне параметре српског здравства и да заједно са промоцијом здравих стилова живота измени у потпуности садашњу парадигму где се сви проблеми решавају на секундарном и терцијарном нивоу где је лечење најскупље;
– Неопходно је афирмисати улогу стручних саветовалишта за разне групе здравствено потребитих, а поготову саветовалишта за превенцију наркоманије и других модерних облика зависности попут пушења, алкохолизма, клађења и зависности од друштвених мрежа и игара са циљем да у фокусу буде породица, а не само појединац;
– Строго поштовање законом прописаних надлежности примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите уз јасан систем комуникације и одговорност установа и појединаца у погледу даљег упућивања и лечења болесника;
– Залажемо се за израду протокола за третман појединих здравствених стања који треба да произилазе из Националних водича и за стриктно придржавање и разграничење у смислу: ко, шта и на који начин лечи;
– Доношење јасних протокола за кориштење средстава и опреме уз организацију курсева на којима ће лекари и здравствене менаџери бити детаљно упознати са њима;
– Лечење осетљивих група становиштва пензионера, деце, студената, незапослених без прихода, мајки са децом до 7 година, жена са села, онеспособљених мора бити бесплатно;
– Добровољно заживотно давалаштво крви, ткива и других органа мора бити посебно вредновано кроз здравствени систем, а давалац и његова породица морају имати предност у лечењу које мора бити потпуно бесплатно;
– Обезбеђење доступне и квалитетне здравствене заштите жена, посебно из вишеструко дискриминисаних група а поготову жена са села узимајући у обзир старосну доб, услове живота, културу;
– Омогућити потпуно бесплатне медицинске услуге за труднице;
– Омогућити потпуну психолошку и правну помоћ која треба да буде доступна породиљама у случају потребе у сваком тренутку у сврху максималног побољшања третмана од стране стручног особља;
– Омогућити бесплатну и равноправну примену свих савремених медицинских достигнућа у области акушерства;
– Пружити пуну подршку дојиљама и дојењу, јачањем патронажне службе и организовање 24/7 доступне телефонске помоћи;
– Максимално улагање у специјализоване установе које се баве лечењем цереброваскуларних и кардиоваскуларних, заразних и онколошких обољења уз перманентну едукацију осталог медицинског кадра на овом пољу, да би се бар донекле смањило заостајање у преживљавању у односу на развијене земље с тим да они појединци који не поштују оно што је заједница учинила на пољу превенције морају значајно партиципирати у лечењу;
– Темељна реформа и демонополизација РФЗЗО;
– Повећати стопу ПДВ-а на дуванске производе, алкохолна и енергетска пића и ова средства преусмерити у здравствени фонд;
– Ревидирање медицинских услуга које се финансирају из средстава РФЗО;
– Максимално укључивање приватних здравствених установа у здравствени систем превасходно у смислу елиминације листи чекања;
– Организовање система палијативних и харитативних установа где би се могао омогућити користан професионални сусрет студената медицине и младих лекара са искусним лекарима који су завршили свој радни век;
– Основати посебан централни републички фонд за лечење деце од ретких болести и тако спречити могуће злоупотребе и обезбедити рационално кориштење прикупљених средстава
– Радити на пуној афирмацији Етичког кодекса лекара Србије уз јачање института приговора савести;
– Битно порављање материјалног и тиме и друштвеног статуса здравствених радника, поготову оних који раде у удаљеним крајевима;
– Могућност пензионисања здравствених радника по испуњењу само једног од два основа, година старости или дужине стажа;
– Јачање независности струковних удружења медицинских радника што неминовно води јачању њиховог угледа у друштву;
– Даљи развој капацитета и улагање у опрему и доследно супротстављање редукцији броја здравствених установа која је предвиђена тзв. Мастерпланом за здравство финансираним од стране Светске банке, поготову тамо где се покушавају укинути институтције са традицијом које су издржале тест времена;
– МАКСИМАЛНО МОГУЋА ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВА ПРЕДУСЛОВ ЈЕ ОЗДРАВЉЕЊА СРПСКОГ ЗДРАВСТВА.

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: