Српски Покрет Двери - Лого
Search

Омладинска политика

Програм Српског покрета Двери

Положај младих у Србији

Непостојање озбиљне популационе политике и страховит пад наталитета у Србији пресудно су утицали на чињеницу да наша земља већ дуже време није земља младих. Статистички подаци говоре да је Србија шеста у Европи по старости свог становништва. Такође, опште је познато да више десетина хиљада младих годишње одлази из Србије што додатно продубљује овај друштвени проблем. Међутим, млади који остају у нашој земљи суочени су са бројним искушењима и изазовима. У свим релевантним анкетама, истраживањима и извештајима, као највећи проблеми истичу се: незапосленост, немогућност стамбеног осамостаљења и напредовања на послу, негативна селекција, корупција, неповерење у институције, погрешан систем вредности, итд. Треба нагласити да се ова проблематика проширује ако се осврнемо на положај младих на селу. У руралним и пасивним крајевима додатни притисци се огледају кроз катастрофалну инфраструктуру, непостојање друштвеног живота и веома тешке услове за покретање бизниса. Упркос бројним и очигледним проблемима, парадоксално је да велики број младих људи нема интересовања за политику или неку другу врсту друштвено-политичког активизма, што је предуслов промена. Стога је неопходно и ову друштвену нуспојаву уврстити у корпус проблема младих у Србији и управо почети од промене свести и поимања личне одговорности како за сопствени живот, породицу и каријеру, тако и за државу и друштво у целини.

Како до промена – конкретне мере

 1. Измене и допуне Закона о младима и нова национална стратегија за младе.
 2. Усклађивање образовног система са потребама привреде, укључивање што више младих у стратешке гране привредног развоја и загарантован посао у државним предузећима за најбоље студенте у одређеним областима.
 3. Доступнији систем информисања младих о темама које су предмет њиховог интересовања – студирање, размена студената, запошљавање, путовања, стручне обуке и семинари, забава, итд. Такође, подстицати младе за друге облике радног ангажмана у циљу стицања додатног знања и искуства (радна пракса, приправнички рад, стажирање, итд), као и додатно, неформално образовање које је у 21. веку неопходно.
 4. Стимулисање младих за све облике самозапошљавања и предузетништва, као и доступни и транспарентни конкурси у вези са аплицирањем за субвенције и остала буџетска средства.
 5. Ревитализација и популаризација волонтеризма међу младима и волонтерске картице као додатак званичном CV-ју приликом запошљавања (регистровање активности у НВО сектору, екологији, хуманитарној делатности, итд), као препорука за посао.
 6. Повољнији стамбени кредити за младе и разматрање других начина који би помогли стамбеном осамостаљењу младих (нпр. Фонд за имовину грађана без наследника у циљу решавања стамбеног питања младих).
 7. У координацији са Министарством спољних послова, направити јединствену базу података о свим младим људима са држављанством Србије који живе и раде у иностранству. Изградња чврстог контакта и поверења, као и помоћ при административним потешкоћама и рад на повратку у Србију.
 8. Промоција младих научника, уметника, спортиста, предузетника на свим нивоима државе.
 9. Превенција болести зависности код младих (наркоманија, алкохолизам, коцка, зависност од гејминга и друштвених мрежа, гојазност итд). Такође, различити облици борбе против регрутације младих у редове организованог криминала, тероризма, деструктивних верских секти и другог екстремног понашања.
 10. Већа ажурност, доступност и рад локалних канцеларија за младе и контрола њихових активности и финансијских трансакција.
 11. Конкретнија и јаснија сарадња Министарства за омладину и спорт за омладинским организацијама и удружењима.
 12. Обезбеђивање средстава и капацитета за младе у области културе (помоћ културно-уметничким друштвима и секцијама за традиционалне инструменте – гусле, фрула, гајде, кавал, итд, као и омладинска позоришта и биоскопе).
 13. Обезбеђивање средстава и капацитета за омладински спорт (спортски клубови на локалу, удружења планинара и извиђача, као и све друге облике рекреативних активности).
 14. Покретање оргиналне и креативне кампање у циљу стицања знања из области репродуктивног здравља, са освртом на све негативне последице ризичних понашања. Обрада тема попут сексуалности, брака, родитељства, породице….
 15. Конкретна подршка и помоћ младима са инвалидитетом, као и већа издвајања средстава за лечење младих, нарочито оболелих од тешких и ретких болести.

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: