Српски Покрет Двери - Лого
Search

Предузетништво

Програм Српског покрета Двери

Проблеми и конкретна решења

Амбијент за рад, развој и опстанак српског предузетништва је неповољан, изазван погрешном политиком.

Србија је земља вредних и марљивих људи са природним и географским потенцијалом.

Привредни раст последњих 10 година растао је у просеку од 1,8% на годишњем нивоу што је испод просека у односу на земље из окружења.

Развој домаћег предузетништва је угрожен фаворизовањем страних инвеститора, којима се због погрешних политичких одлука додељује новац домаћих пореских обвезника и на тај начин финансијски угрожава домаће предузетништво и посредно уводи нелојална конкуренција. На овај начин смањена је конкуретност домаћег предузетништва и врши се дискриминација домаће привреде.

Србија је за субвенције од 2006. године па до данас потрошила близу милијарду евра, од чега око 93% припало страним инвеститорима, а свега 7% домаћим.

Домаће предузетништво је угрожено високим фискалним и парафискалним наметима, компликованом администрацијом и слабом куповном моћи становништва, а посебно погрешном пореском политиком.
Српски покрет Двери подржава развој домаћих, а не страних приватних инвестиција.

Висока корупција, намештени тендери и партијски непотизам су велики проблеми српског предузетништва.

Јака средња класа, развој малих, средњих и породичних привредних субјеката је приоритет нашег покрета.

Конкретне мере за унапређење домаћег предузетништва

 • Повећати административне ефикасности и активности државне управе;
 • Повећати правну сигурност за све предузетнике;
 • Већи део досадашњих субвенција страним инвеститорима преусмерити на домаће предузетнике;
 • Финансијски подржати мала и средња предузећа, породична пољопривредна газдинства и друге облике домаћег предузетништва;
 • Смањити порезе на плате и имовину за све домаће предузетнике који ступе у брак и добију децу;
 • Увести прогресивно опорезивање повећањем пореза за најбогатије и смањити порезе за сиромашне;
 • Смањити доприносе на зараде запослених на 40%;
 • Укинути доприносе за незапослене;
 • Укинути парафискалне намете попут обавезног чланства и плаћања чланарине Привредној комори Србије;
 • Предузетници који први пут започињу посао треба да буду ослобођени пореза на добит и плаћања доприноса на плате у временском периоду од 3 године;
 • Смањити каматне стопе код пословних банака уз посредство гарантног фонда;
 • Подржати предузетнике који занављају иновативну и чисту технологију;
 • Увести подстицаје за послодавце ослобађањем дела пореза на капиталну добит;
 • Увести прогресивно смањење пореза на зараде за предузетнике који исплаћују више плате запосленима;
 • Увести пореске олакшице предузетницима за задужбинарство, спорт и здравство;
 • Уколико привредни субјекат у текућој години не оствари промет, неће бити у обавези да држави плати било коју дажбину;
 • Ослободити од пореза на доприносе све предузетнике који уплаћују у приватно пензионо осигурање, за део износа који уплате, а највише до 10.000 динара на месечном нивоу;
 • Увести нулту толеранцију према сивој и црној економији и раду на црно, који су један од основних разлога нелојалне конкуренције;
 • Субвенционисати са најмање 10.000 евра по новоотвореном радном месту уз уговорну обавезу од најмање 2 године за све домаће предузетнике;
 • Ослободити предузетнике са инвалидитетом пореза и доприноса на плате;
 • Заштитити домаће предузетнике увођењем такси и пореза на робе које се увозе по дампинг и субвенционисаним ценама;
 • Максимално подржати жене предузетнице за време трудноће и након порођаја;
 • Определити буџетска средства за плаћену радну недељу за све жене предузетнице које су остварене као мајке;
 • Формирати струковне кластере малих и средњих предузећа са циљем бољег развоја и извоза роба и услуга;
 • Увести обавезу свакој локалној самоуправи да у својим општинским и градским Већима имају најмање једног члана Већа из редова предузетника;
 • Стимулисати и подстаћи извоз готових производа;
 • Стимулисати куповину домаћих производа;
 • Буџетска давања предузетницима за време ванредних ситуација морају бити селективна према степену угрожености, а не линеарна;
 • Посебно подржати сваку предузетничку иницијативу везану за село, пољопривреду и заштиту животне средине
  Српски покрет Двери сматра да је истински патриотизам у заштити српске економије и домаћих предузетника.

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: