Српски Покрет Двери - Лого
Search

Село и пољопривреда

Програм Српског покрета Двери

Стање српске пољопривреде и уочени проблеми

-У протеклих 30 година у Србији је услед неодговорног односа према селу и пољопривреди дошло до гашења или слабљења пољопривредних потенцијала и њених производних субјеката.
-Сви субјекти у пољопривреди су доживели пад продуктивности, док је у исто време конкуренција унапредила технологију на свим нивоима производње, механизације, прераде, паковања, логистике и пласмана.
– Држава Србија располаже са 5,11 милиона хектара пољопривредног земљишта, од тога су обрадиве површине 4,25 милиона хектара. Поред обрадивог земљишта, држава Србија поседује добар потенцијал река и добре хидролошке прилике,па самим тим одличне услове за наводњавање.Од 4700 села,1200 је потпуно празно.Србија по једном хектару произведе 1000 долара хране,док једна Холандија 24000 долара.
-Субвенције по једном хектару код нас су 34 евра,док су у ЕУ од 480 до 900 евра.
Пошту нема 2000 села,школу скоро 3000,а продавницу 1000села,док је наталитет на нивоу Првог светског рата.На селу нема ко да ради.Србија има 120 000 пољопривредника старијих од 70 година.217000 пољопривредника је са поседом мањим од једног хектара.Просечна пољопривредна пензија је мања од 100 евра.
-На породичним пољопривредним газдинствима упошљава се око 1,5 милиона грађана Србије и они морају постати приоритет државе, ради што бржег развоја пољопривредне производње.
-Циљ државних органа мора бити стварање јаког средњег слоја пољопривредних произвођача, који ће бити ослонац државе у њеној прехрамбеној безбедности.
-Посебно је недопустиво да нам 600.000 хектара обрадивог земљишта стоји необрађено, да се обрадиво земљиште поклања страним корпорацијама које праве монтажне фабрике и производне погоне у којима ће се радити за минималне плате, под тешким условима рада. Од таквих корпорација Србија не може да се развија, нити може да се ослони на такве потенцијале у развоју, а поготову у тешким ситуацијама, којих смо сви свесни да долазе.
-Српски покрет Двери се залаже за развој домаће пољопривреде и заштиту српских предузетника и пољопривредника.Против смо либералне политике која ствара нелојалну конкуренцију и фаворизује стране привреде и пољопривредне субјекате.
-Српски покрет Двери се одлучно противи увозу и дистрибуцији генетски модификованог семена и хране, као и свих намирница животињског порекла које потичу од животиња храњених овом врстом семена или хране.
-Осим што је потребно да је има у довољној количини, храна мора бити и здравствено безбедна, што поред извора чисте пијаће воде, спада у основне изазове 21. века.
-Хоћемо здравствено безбедну храну за своје грађане, а не да Србија буде складиште за прехрамбени отпад.
-Србија мора постати највећи прозвођач здраве и органске хране у целој Европи. Стратешки циљ државе и Министарства пољопривреде треба да буде, да постанемо лидер у овој области. Бренд и заштита бренда српских производа под декларацијом «Органско» је велики изазов и потреба, како би били препознатљиви потрошачима широм света.
-Србија је преплављена производима из ЕУ, који су субвенционисани од стране својих матичних држава и који представљају озбиљну конкуренцију нашим пољопривредним произвођачима.
-Српско пољопривредно-прехрамбено тржиште суочено је са низом проблема:

  • Слаба куповна моћ становништва
  • Пад индустријске производње
  • Велики трговински дефицит са светом
  • Монополизација тржишта прехрамбених производа од стране великих трговинских ланаца
  • Непоштовање законске и договорене валуте плаћања
  • Сиве економија
  • Претерана либерализација српског тржишта и мало учешће домаћих производа у великим трговинским ланцима

-Да би се српска пољопривреда развијала сходно компаративним предностима, које имамо у односу на друге земље у Европи, неопходно је да развој пољопривреде прати и одговарајућа финансијска подршка,која је свих ових година изузетно мала у односу на државе из окружења и ЕУ.

-Пољопривредно-прехрамбена индустрија мора да постане један од мотора развоја наше привреде.

РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА КРОЗ ПОСТАВЉЕНЕ ЦИЉЕВЕ И МЕРЕ

Циљеви:
Изградити систем за ефикасну и одрживу пољопривреду,
Обезбедити прехрамбену безбедност становништва, кроз унапређење примарне прозводње,
Одржавати тренд раста пољопривредне производње,
Одржавати и повећавати плодност земљишта,
Ефикасније користити државно земљиште,
Смањити ризике ради заштите животне средине,
Решити пронаталитентне и демографске проблеме села,
Обезбедити здравствено безбедну храну за потрошаче у Србији, кроз контролу исправности производа,
Повећати проценат производње органске хране,
Оспособити Национално референтну лабараторију за независну контролу хране и пића,
Зауставити производњу и промет ГМО хране у Србији,
Обновити компаније за производњу пољопривредне механизације,
Обнова задругарства и кооперативно удруживање – укрупњавање поседа и удруживање сеоских газдинстава у функцији заједничке производње, прераде и трговине основним животним намирницама,
Јачање породичних пољопривредних газдинстава и малих и средњих преузећа (МСП), која треба да постану темељ прехрамбене сигурности Србије,
Оспособити породична газдинства и МСП за успешније управљање, кроз примену нових научних и технолошких решења, као и кроз образовање запослених,
Повећати стандардизацију објеката и производа на породичним газдинствима,
Афирмација домаћих аутохтоних сорти, како и у биљној, тако и у животињској производњи,
Финализација пројекта равномерног регионалног пољопривредног развоја,
Развој и оживљавање српског села кроз културне, туристичке и друге активности, као и кроз обнављање сеоске инфраструктуре,
Заустављање тренда миграција становништва из села у градове и успостављање обрнутог процеса,
Апсолутна морална и финансијска подршка произвођачима на селу, ради давања подстрека за живот и даљи рад,
Оснивање локалних институција у свим општинама за подршку руралном развоју,
Осавремењивање рада стручних саветодавних служби,
Обезбеђење стабилног и сигурног вишегодишњег буџета за аграр,
Држава треба да подстакне оснивање домаћих финансијских институција, чија ће једина сврха бити ревитализација домаће пољопривреде преко специјализоване банке за финансирање аграра,
Створити услове да домаће финансијске институције обезбеде повољне кредите,
Јачање српских прехрамбених брендова,
Јачање домаћих трговинских ланаца и присутност домаћих производа,
Укључивање малих прозвођача у велике тржишне ланце, кроз изградњу међусобног поверења и партнерства.

Мере:

Нова аграрна реформа и доношење националне стратегије развоја пољопривреде,
Формирања министарства хране,
Закон о преиспитавању приватизације пољопривредних предузећа,
Закон о национализацији преосталих пољопривредник предузећа,
Стопирати продају земље странцима,
Велике семенарске компаније морају остати у власништво државе,
Закон о задругама у договору са свим везаним субјектима у ланцу производње, дистрибуције и пласмана,
Осавремењивање рада стручних саветодавних служби,
Најважнија конкретна мера државе је аграрни буџет, који прописује Министарство пољопривреде и који мора да буде гарант сигурности пољопривредним произвођачима, како би могли да планирају дугорочну производњу и развој. Подстицање конкурентности и повећање буџета за пољопривреду на реалних 10%;
Успостављање информационог система у пољопривреди, који би објединио све податке од државног значаја,
Субвенционисање сваког новоотвореног радног места на селу, као део плана Националне стратегије развоја,
Субвенционисање младих брачних парова који реше да остану или се врате да живе на селу са најмање 10 000 евра по супружнику уз уговорну обавезу не краћу од 5 година,
Финасијска подршка родитељима који живе и раде на селу за свако новорођено дете у износу не мањем од 10 000 евра по детету,уз уговорну обавезу да родитељи неће променити примарно бављење пољопривредом у временском периоду не краћем од 7 година,од дана рођења детета,
Увођење просечне пензије за све жене које су десет и више година носиоци пољопривредних газдинстава и које су родиле четворо и више деце,
Субвенционисање савремене технике (механизације, информационих система, садња вишегодишњих засада, обнова стада…),
Краткорочно државно субвенционисање производње, кроз инпуте (гориво, ђубриво,семе…),
Унапређење и пореске олакшице за прехрамбено-прерађивачке капацитете, поготово у сектору МСП,
Рејонизација пољопривредне производње,
Државна гаранција обавезног откупа по унапред договореним минималним ценама,
Формирање велетржница у центрима округа за гарантовани откуп производа од сељака, под надзором државе,
Законом обавезати државна и јавна предузећа да приликом набавки пољопривредних производа морају извршити набавку од локалних пољопривредника у проценту не мањем од 50%,по унапред загарантованим откупним ценама,
Увођење и спровођење ванцаринских мера тзв. Прелевмана на све пољопривредне производе, због којих су наши пољопривредни произвођачи угрожени тј. изложени нелојалној конкуренцији (што нам омогућавају чланови 32, 40, 41, 42 и 45 ССП-а);
Укидање акциза на дизел гориво намењено пољопривредној производњи,
Укидање ТВ претплате на електрична бројила која се налазе у пољопривредним производним погонима,
Усмеравање средстава у домаће пољопривредне произвођаче,
Подстицање кредитирања извоза,
Подстицање улагања у савремене технологије,
Формирање Аграрне банке Србије и Фонда за одрживи развој, који би имали приоритетне задатке:
1) на тржишту, домаћих пољопривредних субјеката
2) формирање Аграрног фонда Српске дијаспоре,
Укидање Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) и увођење мера царинске заштите за поједине пољопривредно прехрамбене производе из ЕУ,
Брендирање и декларативно означавање домаћих пољопривредних и прехрамбених производа и скретање пажње потрошачима на домаће производе,
Подстицање и мотивација потрошача да купују домаће пољопривредне и прехрамбене производе, увођењем ваучера (вредносних чекова), грантова (условљених чекова) за социјално најугроженије грађане,
Ангажовање домаћих медија у промоцији српских производа,
Подршка Привредне коморе Србије наступу домаћих произвођача на великим светским сајмовима,
Формирање Аграрне коморе.

ЗАКЉУЧАК

Српски покрет Двери се залаже за корените промене на свим нивоима, развијање и улагање у домаће производне капаците, као и прављење опште позитивне атмосфере у друштву за развој пољопривреде и села.
Потребан нам је нови ентузијазам целог друштва , поготово младих људи, као и осећање веће одговорности за очување свих пољопривредних ресурса које су наше генерације стварале кроз велики рад и оставиле на чување и унапређивање.
Држава Србија и Министарство пољопривреде, морају да направе стратегију за развој руралних подручја и осигурају сигуран пласман производа из таквих подручја, као нешто најдрагоценије и најздравије што се производи у Србији. План и програм Српског покрета Двери је улагање свих државних ресурса у развој домаће производње.

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: