Кристина Марковић: Жене у српској политици – бројеви или активни учесници

Опште позната чињеница је да људску популацију процентуално више чине жене него мушкарци. То значи да би жене требало да бирају власт у свакој земљи, па тако и у Србији. Међутим, питање је следеће: у којој мери жене излазе на изборе и колико су појединачно активне?    Иако имамо неколицину истакнутих жена међу политичком елитом, […]

Небојша Лукић: Зашто користимо фосилне енергенте када можемо да експлоатишемо геотермалну енергију?

Србија спада у ред држава које имају изузетно повољне услове за коришћење геотермалне енергије. И поред огромног потенцијала који имамо, недовољно користимо ове ресурсе. Читава територија Србије лежи на ужареним стенама, а регије у којима се налазе хидрогеотермални ресури су: Срем, Посавина и Мачва. Наравно, у ту категорију спадају и бањски комплекси као што су: […]