Српски Покрет Двери - Лого
Search

Препорука о превенцији насиља

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – ПАТРИОТСКИ БЛОК
17. новембар 2022. године
Београд

ПРЕДСЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

На основу члана 107. став 1. Устава Републике Србије, члана 40. став 1. тачка 1) Закона о Народној скупштини („Сл. гласник РС”, 9/2010) и чланова 150. ст. 1, 190. ст. 1 Пословника Народне скупштине, подносимо ПРЕПОРУКУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА У НАШЕМ ДРУШТВУ, с предлогом да се узме у претрес.

Народни посланици:

Бошко Обрадовић

Мр Иван Костић

Милован Јаковљевић

Проф. др Тамара Миленковић Керковић

Радмила Васић

Борко Пушкић

ПРЕДЛОГ

Узимајући у обзир чињеницу да се насиље у нашем друштву шири као најопаснија заразна болест и да је већ одавно захватило све сфере: од насиља на медијима, преко насиља у саобраћају и школама, до насиља у породици,

Сматрајући да се борба у циљу спречавања насиља мора водити у смеру превентивног деловања и отклањању узрока који за последицу имају насиље, било да се ради о вербалном, сексуалном, психичком или пак физичком насиљу које неретко прераста у покушај убиства,

С обзиром на то да је политичка воља важан предуслов за спровођење законских мера, промоцију здравих стилова живота и креирање позитивне атмосфере у друштву,

Имајући у виду значај благостања свих грађана Србије кроз уређено друштву где влада сигурност за све,

Противећи се злонамерном изједначавању насиља у друштву са традиционалним вредностима чији изостанак управо рађа насиље,

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној ……………. 2022. године, доноси

ПРЕПОРУКУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА У НАШЕМ ДРУШТВУ

Народна скупштина изражава став да Република Србија треба да промени политику превенције насиља у друштву, тако што ће са лечења последица прећи на лечење узрока насиља.

Главни узрок насиља у друштву је урушени систем вредности и погрешно васпитање нових генерација. Промене лоше статистике по питању насиља у друштву неће бити док се не промени систем вредности односно док праве вредности не дођу на право место у нашем друштву и држави.

За промену тренутног система вредности и ново васпитање у правцу духовних и моралних вредности одговорни су држава, породица, школа и медији.

За успех ове мисије важна је сарадња државе са свим традиционалним верским заједницама које могу помоћи у промоцији правих вредности.

У складу са наведеним ставовима, Народна скупштина препоручује следеће превентивне мере:

  • Формирање Комисије Владе Србије за координацију министарстава и других државних институција у борби против насиља у друштву;
  • Оснивање нових и оснаживање постојећих саветовалишта за партнерске односе, брак, породицу и родитељство;
  • Јачање превентивне улоге центара за социјални рад;
  • Појачан психотерапеутски рад са насилницима;
  • Строгу забрану промовисања насиља на медијима;
  • Јачање васпитне функције школе;
  • Доношење закона о психотерапијској делатности.

 

Народна скупштина се обавезује да организује јавно слушање на седници Одбора за здравље и породицу и да се сазове посебна тематска седница Народне скупштине на ову тему.

ПРЕДСЕДНИК

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

___________________________

У Београду, ________ 2022. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ

Уставни основ за доношење ове препоруке садржан је у члану 99. став 1. тачка 7. и став 3. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скупштина Републике Србије доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије и да врши и друге послове одређене Уставом и законом, као и у члану 8. став 1. Закона о Народној скупштини (Сл. гласник РС, број 9/10), којим је прописано да Народна скупштина доноси и препоруке.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ

Препорука Влади Србије предвиђа три правца превентивног деловања у циљу спречавања насиља.

Први и главни је промена система вредности. Неспорна је чињеница да већ дужи временски период живимо у друштву поремећеног система вредности, где се трка за новцем, славом и брзинским успехом пласира као прихватљив образац понашања. Такав систем је довео до убијања људскости, духовних и моралних норми, као и пораста насиља у свим сферама друштва. Последице су очигледне и угрожавају опстанак будућих генерација. Стога је неопходна промена система вредности ради адекватног стварања услова за опстанак будућих генерација. Превенција треба да се спроводи у институцијама које имају највећи утицај на креирање свести и понашање појединца, а то су држава, породица, школа и медији.

У школама мора да се појача васпитни рад, јер је школа добрим делом изгубила васпитну улогу. Школе морају да се оспособе да спроводе програм превенције прилагођен свим узрастима.

Медији са националном фреквенцијом имају огромну улогу у креирању јавног мњења и морају да преузму одговорност за садржаје који се пласирају у јавном дискурсу. У сарадњи са образовним системом потребно је да се креира програмска шема која би вршила промоцију здравих стилова живота и производила породични програм истичућу позитивне примере.

Посебну улогу треба да имају државне институције: Народна скупштина, Комисија Владе за координацију министарстава и друге. Да бисмо успели потребна је подршка свих институција државе у решавању проблема са којима се савремена породица суочава, као и велика превентивна друштвена и медијска кампања усмерена ка свим грађанима Србије.

III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ

За спровођење ове препоруке нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије.

Подели објаву
Facebook
Twitter
WhatsApp
ВКонтакте
Telegram
Email
Print
Остале објаве

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: