Српски Покрет Двери - Лого
Search

Двери Лазаревац: Трансфер станицу за прераду отпада градити на девастираном земљишту РБ Колубара, а не на пољопривредном земљишту!

На званичној интернет презентацији града Београда, 12.11. 2022. године, постављено је обавештење о поднетом захтеву за одлучивање, од стране градске општине Лазаревац, о потреби процене утицаја на животну средину трансфер станице Лазаревац, са центром за прикупљање и секундарну сепарацију комуналног отпада из домаћинстава.

   Предвиђена локација трансфер станице је на катастарској парцели 1189/1 Шопић, површине 1,93 хектара у оквиру насеља Шопић, односно засеока Црне баре који се налази уз саму реку Лукавицу и планирана је да се гради у централном, сеоском, пољопривредном подручју насеља Шопић! Наведена локација се налази у обухвату ,,Измене и допуне плана регулације за изградњу главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода“, односно „главни колектор“ ће се налазити на суседној парцели КО 964/1 Шопић у северном делу, тако да ће ,,колектор отпадних вода“ и трансфер станица заузимате око 4.5 хектара земљишта!

Како је наведено у самом захтеву, на трансфер станици ће се вршити претовар комуналног отпада прикупљеног на територијама ГО Лазаревац, ГО Барајево и општине Љиг који броје нешто више од 99.000 становника и прерачуната максимална дневна количина комуналног отпада „мокра фракција“ за претовар и пресовање износиће око 113 тона односно око 323м3 отпада, а „суве фракције“ које ће се разврставати и балирати на линијама за секундарну фракцију и привремено складиштити, износе око 20 тона, односно годишње око 48.000 тона отпада.

Општинска организација Српског покрета Двери из Лазаревца, у изради ,,Еколошке иницијативе“ за град Лазаревац, предвидела је могућност изградње станице за прикупљање и сепарацију секундарних сировина и поздравља идеју да је општини Лазаревац тако нешто стварно потребно, али се поставља питање зашто је за локацију изградње трансфер станице предвиђено баш насеље Шопић, односно пољопривредни део насеља, ако знамо да већ постоји толико девастираног земљишта површинских копова РБ Колубара.

„Еколошка иницијатива“ за општину Лазаревац, која се налази у изради општинског одбора Двери Лазаревац, предвиђа да се сва будућа постројења, због загађености ваздуха, као и других врста загађености, изместе ван насеља, односно што даље од насељених места. У самом захтеву општинског руководства Секретаријату за заштиту животне средине наведено је да је раздаљина од предвиђене трансфер станице до прве куће у насељу Шопић 300 метара, што је паушална оцена.

Члановима општинске организације Двери Лазаревац није било тешко да ту информацију провере и према мерењу у апликацији ,,ГЕО Србија“, раздаљина од ивице трансфер станице до првих кућа износиће 222 метра, што свакако није довољно, јер ће се убрзо након изградње и стављања у функцију трансфер станице појавити загађеност ваздуха и непријатни мириси који ће негативно утицати на нормалан и здрав живот мештана насеља Шопић и свих грађана Лазаревца.

Општински одбор Двери Лазаревац апелује на општинско руководство да измени план изградње трансфер станице и за ту намену користи девастирано земљиште РБ Колубара које се налази ван насеља, кад се на истом већ не врши рекултивација!

ОО Двери Лазаревац

Подели објаву
Facebook
Twitter
WhatsApp
ВКонтакте
Telegram
Email
Print
Остале објаве

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: