Српски Покрет Двери - Лого

Обрадовић и Митић: За директну дигиталну демократију

Живимо у ери дигиталне револуције.

Двери сматрају да демократске процедуре морају да се иновирају како би биле у складу са савременим технолошким и друштвеним околностима. За дигитално доба које живимо, потребне су нове форме политичке партиципације и демократског одлучивања. Потребна је нова политика коју подржава дигитална технологија. Нова демократска форма за дигитално доба. Дигитална технологија отвара простор за поновно изумевање и редефинисање идеје демократије.

    Двери се залажу за обнову демократије у дигиталном добу. Двери виде у дигиталним медијима огроман партиципативни потенцијал за укључивање грађана у процес одлучивања око одлука које их погађају. Потребна је ре-демократизација и превазилажење стања апатије, пасивности и неповерења. Двери сматрају да постоје нови социјални захтеви, нове друштвене сензитивности, ставови и интереси који морају бити инкорпорирани у нови демократски поредак пред нама.

Живимо у доба обележено структурним парадоксом. Од 2008. године, глобално друштво пролази кроз велику економску рецесију, док са друге стране сведочимо рапидној технолошкој трансформацији, дигиталној револуцији која кроз ширење социјалних мрежа, апликација, Биг Дата и личних технолошких уређаја продире и окупира сваки аспект нашег живота, драматично мењајући социјални контекст у коме се крећемо.

Ово време обележава и парадокс да, иако никада пре није толики број људи имао могућност да међусобно комуницира, има приступ знању и информацијама, као и условима да директно учествује у политичком процесу – опште је стање ИСКЉУЧЕНОСТИ грађана из политичке сфере.

Двери сматрају да највећи проблеми савремене политике произлазе из искључености грађана из полтичког процеса. Присуствујемо парадоксалном моменту глобалне комуникацијске укључености, али политичке, економске и социјалне искључености грађана. Уз растуће друштво надзора, концентрацију капитала, економски прекаријат, губитак приватности, технолошка револуција отвара перспективу и једног новог ауторитаризма.

Двери сматрају тренутно стање неодрживим. Двери се залажу за поновно изумевање демократије у дигиталном добу. Више технологије не треба да значи мање демократије! Баш супротно: сматрамо да дигитална технологија може и мора да убрза политичку партиципацију, да се отвара нови простор директне дигиталне демократије који треба да удахне нову снагу демократском пројекту у који је у застоју.

Двери полазе од става да је наш дигитални живот чињеница, и да и он мора бити уређен и демократизован. Зато се залажемо за прилагођавање духа демократије дигиталном добу. Двери препознају новостворени етос активне партиципације који кореспондира комункациионом искуству у ери социјалних медија.

Живимо у друштву мреже и политичка делатност може и треба да прати логику мреже. Двери желе да уклоне дистанцу која је створена измећу грађана и њихових представника. Сматрамо да социјално искуство друштвених мрежа треба претворити у политичко деловање, како би грађани могли да смислено, спонтано, тренутно, интерактивно учествују у политичком процесу, да дискутују, буду консултовани и одлучују, реализујући тако уставом загарантовану сувереност и индивидуалну аутономију. Двери сматрају да грађани треба и могу да дају пуно више од „лајка“ у дигиталној сфери.

Двери се залажу за директну дигиталну демократију, за дизајнирање нове демократске институционалне инфраструктуре за дигитално доба. Дигитална демократија се одређује као „скуп покушаја практиковања демократије без ограничења у времену, простору или других физичких услова“. То значи да се залажемо за отварање нових демократских процеса и заштиту нових личних слобода.

Желимо да кроз онлајн демократију, користећи све капацитете дигиталне технологије, кренемо ка проширивању и продубљивању политичке партиципације. Желимо да охрабримо и ре-интегришемо у политички процес све грађане који су из њега искључени, и пружимо им платформу за смислено политичко учешће. Ми одбацујемо пасивни демократски ангажман који је искључиво реактиван, и желимо модерног активног српског грађанина, који се укључује, предлаже, дискутује, одлучује о свим питањима битним за друштво. Желимо да сви дигитално конектовани „аутсајдери“ постају носећи субјекти нове српске демократије.

Двери желе да развијају дигиталне инструменте-платформу, која ће омогућити да грађани уз отворено чланство, делиберирају, одлучују и институционализују своје одлуке кроз партијски програм Двери.

Двери трагају за једним синтетичким моделом демократије, који ће репрезентативну демократију допунити и кориговати партиципативним стратегијама делиберативне и директне дигиталне демократије.

Двери полазе од става да је грађанин субјект који има капацитет, право и дужност да учествује у формулисању и одлучивању о свим политикама од јавног значаја. Двери желе да створе дигиталну платформу за креирање политичких преференција грађана и да омогући да грађани о њима лично одлучују. Кроз портал за партиципацију желимо да активирамо и охрабримо грађане да предлажу, дискутују и одлучују. Сматрамо да повремени излазак на изборе у дигиталном добу нужно мора да буде допуњен онлајн саветовањима, гласањима, креирањем нових политичких агенди и интерактивним одлучивањем о јавним политикама. Нова српска демократија мора да има своју дигиталну основу, која ће омогућити да грађанин говори и да се чује без посредника. Желимо да грађанин може, примењујући логику платформе, да реагује у реалном времену и изрази своје мишљење и осећање које ће бити узето у обзир. Дигитална демократска платформа јесте инклузивни клауд-форум за конекцију свих искључених из политичког процеса, а таквих је у Србији много.

Двери се посебно обраћају младима, онима који су се родили и порасли у дигиталној ери и који је доживљавају као свој природан амбијент, да узму учешће и креативно партиципирају у обликовању сопствене будућности у Србији. Двери ће том процесу пружити пуну политичку, институционалну и инструменталну подршку.

Желимо да грађани кроз ову форму директног парламентаризма, могу да лично учествују у предлагању националних закона, локалних аката, да гласају о кандидатима и буду бирани, да учествују на онлајн референдумима, да имају онлајн саветовања, шерују знање и информације и креирају онлајн места за састанке за учење и дискусију. Двери желе супстантивизацију демократије, развој њене квалитативне делиберативне стране, пре самог процеса директног одлучивања. Платформа треба да буде организациони механизам којим ће аутентична воља грађана бити изражена и уважена. Замишљамо је као отворени простор перманентног грађанског активизма.

Бошко Обрадовић, председник ДВЕРИ

др Андреј Митић, интернационални секретар ДВЕРИ

Подели објаву
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on vk
ВКонтакте
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
Остале објаве

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: